مشاوره حقوقي

وکیل و مشاوره حقوقی تخریب اموال

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته

نکات حقوقی تخریب اموال در ایران

تخریب اموال، اعم از منقول یا غیرمنقول، یکی از جرایم رایج در جامعه است که در قانون ایران برای آن مجازات تعیین شده است.

ارکان جرم تخریب:

 • عنصر مادی: شامل فعل مرتکب در از بین بردن یا تخریب مال متعلق به دیگری است.
 • عنصر معنوی: شامل سوء نیت عام و خاص مرتکب است. سوء نیت عام، علم و آگاهی مرتکب به فعل ارتکابی و سوء نیت خاص، قصد اضرار به صاحب مال است.

انواع تخریب:

 • تخریب عمدی: مجازات تخریب عمدی در ماده 617 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است و شامل حبس، شلاق و دیه می باشد.
 • تخریب غیرعمدی: مجازات تخریب غیرعمدی در ماده 618 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است و شامل دیه می باشد.

مجازات تخریب:

 • مجازات تخریب عمدی: طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامی، هرکس عمداً به اموال یا نوشته متعلق به غیر یا به اسناد و مهر یا علامت رسمی دولتی که در حفظ او سپرده شده است، تخریب یا از بین ببرد، به حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه یا ارش محکوم می شود.
 • مجازات تخریب غیرعمدی: طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی، هرکس در اثر بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن مقررات ایمنی، اموال یا نوشته متعلق به غیر یا به اسناد و مهر یا علامت رسمی دولتی که در حفظ او سپرده شده است را تلف یا مفقود یا به آنها ضرر برساند، به پرداخت دیه یا ارش محکوم می شود.

موارد تشدید مجازات:

 • تخریب اموال عمومی: مجازات تخریب اموال عمومی از جمله اماکن دولتی، پل ها، معابر عمومی و … شدیدتر از تخریب اموال خصوصی است.
 • تخریب با انگیزه های سیاسی: مجازات تخریب با انگیزه های سیاسی نیز شدیدتر از تخریب معمولی است.

نحوه شکایت از تخریب:

 • مراجعه به کلانتری یا دادسرا: اولین قدم برای شکایت از تخریب، مراجعه به کلانتری یا دادسرای محل وقوع جرم است.
 • ارائه مدارک: شاکی باید مدارک لازم از جمله صورتجلسه کلانتری، نظریه کارشناس و … را به مراجع قضایی ارائه دهد.
 • تشکیل پرونده: با ارائه مدارک، پرونده تخریب تشکیل می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

صلح و سازش:

 • در جرم تخریب، امکان صلح و سازش بین طرفین وجود دارد.
 • طرفین می توانند با توافق یکدیگر، از تعقیب کیفری جرم صرف نظر کرده و خسارات وارده را جبران کنند.

مجازات تخریب اموال در ایران

مجازات تخریب اموال در ایران، بسته به نوع مال، ارزش مال، نحوه ارتکاب جرم و سابقه پیشین مرتکب، متفاوت است.

به طور کلی:

 • تخریب اموال دولتی، عمومی و موقوفات، جرم سنگین‌تری محسوب می‌شود و مجازات آن شدیدتر است.
 • تخریب اموال شخصی، نیز جرم است و مجازات آن بسته به موارد ذکر شده در بالا، متفاوت خواهد بود.

مجازات‌های تخریب اموال در قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

1. تخریب عمدی:

 • اگر ارزش مال کمتر از ده هزار ریال باشد، مرتکب به حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تا دو میلیون ریال محکوم می‌شود.
 • اگر ارزش مال بین ده هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مرتکب به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا دو میلیون ریال محکوم می‌شود.
 • اگر ارزش مال بیش از یک میلیون ریال باشد، مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال محکوم می‌شود.

2. تخریب غیرعمدی:

 • اگر صدمه وارده جزئی باشد، مرتکب به دیه و ارش محکوم می‌شود.
 • اگر صدمه وارده کلی باشد، مرتکب به دیه کامل و ارش محکوم می‌شود.

3. تشدید مجازات:

 • اگر مرتکب از ماموران دولتی باشد، مجازات او تا یک سوم افزایش می‌یابد.
 • اگر جرم در شب واقع شده باشد، مجازات او تا یک دوم افزایش می‌یابد.
 • اگر جرم در مکان مسکونی واقع شده باشد، مجازات او تا یک سوم افزایش می‌یابد.

نکات مهم:

 • مجازات‌های ذکر شده در بالا، حداقل مجازات‌ها هستند و قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط مورد نظر، مجازات سخت‌تری را برای مرتکب در نظر بگیرد.
 • در صورت وجود صدمه به شخص در جریان تخریب، مرتکب به مجازات جرم ایراد صدمه بدنی نیز محکوم می‌شود.**
 • برای طرح شکایت تخریب اموال، باید به مراجع قانونی از جمله دادسرا مراجعه کرد.

جرم تخریب اموال در ایران

تخریب اموال، اعم از اموال دولتی یا خصوصی، جرم محسوب می‌شود و در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است.

ارکان جرم تخریب اموال:

 • سوء نیت خاص: مرتکب باید قصد تخریب مال متعلق به غیر را داشته باشد.
 • عنصر مادی: عمل تخریب باید انجام شده باشد. فرقی نمی‌کند که تخریب کامل باشد یا ناقص.
 • مال متعلق به غیر: مال مورد تخریب باید متعلق به غیر باشد. تخریب مال خود جرم نیست.

انواع تخریب:

 • تخریب عمدی: در این نوع تخریب، مرتکب با علم و آگاهی و اراده، اقدام به تخریب مال متعلق به غیر می‌کند.
 • تخریب غیرعمدی: در این نوع تخریب، مرتکب قصد تخریب مال را ندارد، اما به علت بی‌احتیاطی یا عدم رعایت مقررات، مال دیگری را تخریب می‌کند.

مجازات تخریب اموال:

مجازات تخریب اموال در قانون مجازات اسلامی، بسته به نوع تخریب، نوع مال و میزان خسارت وارده، متفاوت است. به طور کلی، مجازات تخریب اموال به شرح زیر است:

 • تخریب عمدی اموال دولتی: حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل خسارت وارده.
 • تخریب عمدی اموال عمومی: حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی معادل خسارت وارده.
 • تخریب عمدی اموال غیر دولتی: حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه و یا ارش.
 • تخریب غیرعمدی اموال: پرداخت دیه و یا ارش.

قوانین مربوط به تخریب اموال:

 • قانون مجازات اسلامی
 • قانون تاسیس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
 • قانون حفظ آثار ملی

مرجع رسیدگی به جرم تخریب اموال:

مرجع رسیدگی به جرم تخریب اموال، دادگاه عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است.

نکات مهم:

 • در صورت وقوع جرم تخریب اموال، باید به کلانتری یا پاسگاه محل وقوع جرم مراجعه و شکایت کنید.
 • برای اثبات جرم تخریب اموال، باید مدارک و مستنداتی از جمله نظریه کارشناسی و یا شاهد ارائه شود.
 • در صورت اثبات جرم، مرتکب علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، باید خسارت وارده به مالک را نیز جبران کند.

 

 

 

 

قوانین تخریب اموال در ایران

تخریب اموال، اعم از اموال دولتی یا خصوصی، جرم محسوب شده و در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است.

انواع تخریب:

 • تخریب عمدی: در این نوع تخریب، مرتکب با علم و آگاهی و قصد اضرار به دیگری، اقدام به تخریب مال او می کند.
 • تخریب غیرعمدی: در این نوع تخریب، سوء نیت عام وجود دارد، اما سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به دیگری وجود ندارد.

مجازات تخریب:

مجازات تخریب عمدی بسته به نوع و ارزش مال تخریب شده، از شش ماه تا دو سال حبس و یا پرداخت جزای نقدی به میزان دو تا پنج برابر قیمت مال یا هر دو مجازات می باشد.

مجازات تخریب غیرعمدی نیز دیه و یا ارش مال تخریب شده می باشد.

عوامل مشدده مجازات:

 • تخریب اموال عمومی: تخریب اموال عمومی از جمله جرایم مشدده محسوب شده و مجازات آن سنگین تر از تخریب اموال خصوصی است.
 • تعدد و تکرار جرم: در صورت تعدد و تکرار جرم تخریب، مجازات مرتکب تشدید می شود.

قوانین مربوط به تخریب اموال:

 • کتاب اول قانون مجازات اسلامی: مواد 617 تا 625 این قانون به جرم تخریب و مجازات آن اختصاص دارد.
 • قانون تاسیس سازمان مجازات اسلامی: این قانون وظایف و اختیارات سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی را در خصوص محکومان به جرم تخریب مشخص می کند.

نکات مهم:

 • برای طرح شکایت بابت تخریب اموال، باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرد.
 • در صورت اثبات جرم، علاوه بر مجازات کیفری، مرتکب موظف به پرداخت خسارات وارده به صاحب مال نیز خواهد بود.
 • برای دفاع از خود در برابر اتهام تخریب، باید به مدارک و مستندات و دلایل اثبات کننده عدم سوء نیت و یا عمدی بودن عمل ارائه کرد.