مشاوره حقوقی کیفری

پاک شدن سو پیشینه کیفری

مشاوره حقوقی آنلاین

در ایران، سابقه کیفری به طور کامل از بین نمی‌رود، اما در برخی موارد با گذشت زمان و طی کردن مراحلی می‌توان آن را از سجل کیفری پاک کرد.

موارد قابل پاک شدن از سجل کیفری:

 • محکومیت‌های تعزیری:
  • جرایم درجه شش: پس از گذشت دو سال از تحمل مجازات یا از تاریخ قطعی شدن حکم
  • جرایم درجه پنج: پس از گذشت سه سال از تحمل مجازات یا از تاریخ قطعی شدن حکم
  • جرایم درجه چهار: پس از گذشت پنج سال از تحمل مجازات یا از تاریخ قطعی شدن حکم
  • جرایم درجه سه: پس از گذشت هفت سال از تحمل مجازات یا از تاریخ قطعی شدن حکم
  • جرایم درجه دو: پس از گذشت ده سال از تحمل مجازات یا از تاریخ قطعی شدن حکم
  • جرایم درجه یک: پس از گذشت بیست سال از تحمل مجازات یا از تاریخ قطعی شدن حکم
 • محکومیت‌های دیه: پس از پرداخت کامل دیه و گذشت دو سال از تاریخ قطعی شدن حکم
 • محکومیت‌های قصاص: پس از گذشت ده سال از تاریخ صلح یا گذشت اولیای دم

مواردی که از سجل کیفری پاک نمی‌شوند:

 • محکومیت به حد مانند اعدام، رجم، قطع عضو و …
 • محکومیت‌های مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
 • محکومیت‌های مربوط به جرایم سازمان یافته و فساد فی‌الارض
 • محکومیت‌های مربوط به جرایم منافی عفت عمومی
 • محکومیت‌های مربوط به سوء استفاده از مقام یا موقعیت شغلی

نحوه پاک شدن سجل کیفری:

برای پاک شدن سجل کیفری در موارد قابل ذکر، باید به دادگاه عمومی محل صدور حکم مراجعه و درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه کرد.

مدارک لازم:

 • کپی برابر اصل کارت ملی
 • کپی برابر اصل شناسنامه
 • گواهی رونوشت از سجل کیفری
 • لایحه درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه

نکات مهم:

 • صدور گواهی عدم سوء پیشینه فقط در خصوص محکومیت‌های تعزیری و پس از گذشت زمان‌های مقرر قانونی امکان‌پذیر است.
 • گواهی عدم سوء پیشینه دارای اعتبار دو ساله است.
 • در صورت نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه برای ارائه به خارج از کشور، باید به مراجع ذی‌صلاح مانند وزارت امور خارجه مراجعه کرد.

قوانین مربوط به پاکسازی سوابق کیفری در ایالت میسوری پیچیده است و به نوع جرم، مجازات و سابقه فرد بستگی دارد. به طور کلی، موارد زیر می تواند از سجل کیفری پاک شود:

 • جرایم جزئی: برخی از جرایم جزئی، مانند تخلفات رانندگی، ممکن است پس از گذشت زمان معینی به طور خودکار از سوابق پاک شوند.
 • حبس تعلیقی: اگر با موفقیت دوره حبس تعلیقی خود را به پایان برسانید، ممکن است بتوانید از دادگاه بخواهید که محکومیت شما را پاک کند.
 • عفو: اگر فرماندار شما را عفو کند، محکومیت شما ممکن است پاک شود.
 • بستن پرونده: در برخی موارد، ممکن است بتوانید از دادگاه بخواهید که پرونده شما را ببندد، به این معنی که از دسترس عموم خارج می شود.

موارد زیر واجد شرایط پاک شدن از سجل کیفری نیستند:

 • جرایم جدی: جرایم جدی مانند قتل، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر به طور کلی قابل پاک شدن نیستند.
 • جرایمی که منجر به جراحت یا مرگ شده باشند: جرایمی که منجر به جراحت یا مرگ شخص دیگری شده باشند نیز به طور کلی قابل پاک شدن نیستند.
 • محکومیت های متعدد: اگر چندین محکومیت دارید، بعید است که بتوانید آنها را پاک کنید.

اگر مطمئن نیستید که آیا می توانید سوابق کیفری خود را پاک کنید، باید با یک وکیل مشورت کنید.

نحوه پاک شدن سجل کیفری در ایران

در حال حاضر، در ایران امکان پاک شدن کامل سجل کیفری به طور کلی وجود ندارد. با این حال، در برخی موارد می توان با طی مراحل قانونی، سابقه محکومیت را از گواهی سجل کیفری حذف کرد.

موارد قابل حذف از سجل کیفری:

 • محکومیت های تعلیقی: اگر پس از صدور حکم قطعی، محکوم در مدت زمان تعلیق مرتکب جرم جدیدی نشود، می تواند با ارائه درخواست به دادگاه، سابقه محکومیت خود را از سجل کیفری حذف کند.
 • محکومیت های دارای جریمه نقدی: در برخی موارد، با پرداخت جریمه نقدی و گذشت شاکی خصوصی، می توان سابقه محکومیت را از سجل کیفری حذف کرد.
 • محکومیت های مشروط: اگر محکوم در مدت زمان آزادی مشروط مرتکب جرم جدیدی نشود، می تواند با ارائه درخواست به دادگاه، سابقه محکومیت خود را از سجل کیفری حذف کند.
 • عفو: در صورت عفو عمومی یا مشروط توسط مقامات ذی صلاح، سوابق محکومیت مشمول عفو از سجل کیفری حذف خواهد شد.

مراحل قانونی حذف سابقه محکومیت از سجل کیفری:

 1. ارائه درخواست: فرد متقاضی باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا دادگاه عمومی محل سکونت خود، درخواست کتبی مبنی بر حذف سابقه محکومیت از سجل کیفری ارائه دهد.
 2. بررسی درخواست: قاضی دادگاه درخواست را بررسی می کند و در صورت واجد شرایط بودن، دستور حذف سابقه محکومیت را صادر می کند.
 3. صدور گواهی سجل کیفری جدید: پس از صدور دستور حذف، متقاضی می تواند با ارائه مدارک لازم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، گواهی سجل کیفری جدید را دریافت کند که در آن سابقه محکومیت حذف شده است.

نکات مهم:

 • حذف سابقه محکومیت از سجل کیفری به منزله اعاده حیثیت نیست و صرفاً از درج آن در گواهی سجل کیفری جلوگیری می کند.
 • افرادی که دارای سوء پیشینه کیفری هستند، در برخی از مشاغل و فعالیت های اجتماعی با محدودیت هایی مواجه خواهند شد.
 • برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد نحوه حذف سابقه محکومیت از سجل کیفری، باید به یک وکیل مجرب مراجعه کرد.

حذف سابقه محکومیت از سجل کیفری در ایران

در ایران، سابقه محکومیت به طور کامل از بین نمی‌رود، اما در برخی موارد با گذشت زمان و طی کردن مراحلی می‌توان آن را از سجل کیفری پاک کرد.

موارد قابل حذف از سجل کیفری:

 • محکومیت‌های تعزیری:
  • جرایم درجه شش: پس از گذشت دو سال از تحمل مجازات یا از تاریخ قطعی شدن حکم
  • جرایم درجه پنج: پس از گذشت سه سال از تحمل مجازات یا از تاریخ قطعی شدن حکم
  • جرایم درجه چهار: پس از گذشت پنج سال از تحمل مجازات یا از تاریخ قطعی شدن حکم
  • جرایم درجه سه: پس از گذشت هفت سال از تحمل مجازات یا از تاریخ قطعی شدن حکم
  • جرایم درجه دو: پس از گذشت ده سال از تحمل مجازات یا از تاریخ قطعی شدن حکم
  • جرایم درجه یک: پس از گذشت بیست سال از تحمل مجازات یا از تاریخ قطعی شدن حکم
 • محکومیت‌های دیه: پس از پرداخت کامل دیه و گذشت دو سال از تاریخ قطعی شدن حکم
 • محکومیت‌های قصاص: پس از گذشت ده سال از تاریخ صلح یا گذشت اولیای دم

مواردی که از سجل کیفری قابل حذف نیستند:

 • محکومیت به حد مانند اعدام، رجم، قطع عضو و …
 • محکومیت‌های مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
 • محکومیت‌های مربوط به جرایم سازمان یافته و فساد فی‌الارض
 • محکومیت‌های مربوط به جرایم منافی عفت عمومی
 • محکومیت‌های مربوط به سوء استفاده از مقام یا موقعیت شغلی

نحوه حذف سجل کیفری:

برای حذف سجل کیفری در موارد قابل ذکر، باید به دادگاه عمومی محل صدور حکم مراجعه و درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه کرد.

مدارک لازم:

 • کپی برابر اصل کارت ملی
 • کپی برابر اصل شناسنامه
 • گواهی رونوشت از سجل کیفری
 • لایحه درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه

نکات مهم:

 • صدور گواهی عدم سوء پیشینه فقط در خصوص محکومیت‌های تعزیری و پس از گذشت زمان‌های مقرر قانونی امکان‌پذیر است.
 • گواهی عدم سوء پیشینه دارای اعتبار دو ساله است.
 • در صورت نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه برای ارائه به خارج از کشور، باید به مراجع ذی‌صلاح مانند وزارت امور خارجه مراجعه کرد.

توصیه:

 • برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در خصوص نحوه حذف سجل کیفری در مورد خاص خود، می‌توانید به وکیل متخصص مراجعه کنید.

در ایران، قوانین مربوط به پاکسازی سجل کیفری پیچیده است و به نوع جرم، مجازات و سابقه فرد بستگی دارد. به طور کلی، موارد زیر نمی‌توانند از سجل کیفری پاک شوند:

جرایم سنگین: این دسته از جرایم شامل مواردی مانند قتل، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی الارض، قاچاق مواد مخدر و فحشا می‌شود. به دلیل ماهیت خطرناک و آسیب‌زای این جرایم، سوابق آنها به طور دائم در سجل کیفری افراد باقی می‌ماند تا به مقامات و مراجع ذیصلاح در تصمیم‌گیری‌های آتی کمک کند.

جرایمی که منجر به صدمه جانی یا فوت شده باشند: جرایمی که منجر به آسیب شدید بدنی یا مرگ شخص دیگری شده‌اند نیز به ندرت قابل پاک شدن هستند. این شامل جرایمی مانند رانندگی در حالت مستی که منجر به جرح، lesiones graves و تجاوز جنسی می‌شود. هدف از حفظ سوابق این جرایم، حمایت از جامعه در برابر افراد خطرناک است.

محکومیت‌های متعدد: اگر سابقه کیفری متعددی دارید، به خصوص برای جرایم سنگین یا خشن، بعید است که بتوانید آنها را پاک کنید. این نشان‌دهنده الگوی رفتاری است که می‌تواند برای ارزیابی خطر بالقوه فرد در موقعیت‌های مختلف از جمله استخدام یا اخذ مجوزها مورد استفاده قرار گیرد.

جرایمی که در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی شده‌اند: به طور کلی، پاک کردن سوابقی که در دادگاه‌های انقلاب صادر شده‌اند از طریق قوانین عادی امکان‌پذیر نیست. برای این موضوع باید از طریق مراجع ذیصلاح مربوط به قوه قضائیه پیگیری کرد.

برخی از جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان: جرایمی مانند سوء استفاده جنسی از کودکان، تولید یا توزیع پورنوگرافی کودکان و فریب و تحریک کودکان تقریباً هرگز قابل پاک شدن نیستند. این جرایم به دلیل ماهیت فجیع و آسیب‌زا برای قربانیان، به شدت مجازات می‌شوند و سوابق آنها برای محافظت از کودکان در آینده حفظ می‌شود.

توجه به این نکته مهم است که در برخی موارد خاص، ممکن است با درخواست اعاده حیثیت یا سایر اقدامات قانونی، امکان پاک شدن سوابقی که در غیر این صورت غیرقابل پاک شدن هستند، وجود داشته باشد. با این حال، این موارد نادر هستند و به شرایط خاص هر پرونده بستگی دارد.

اگر سوالی در مورد اینکه آیا می‌توان سجل کیفری شما را در ایران پاک کرد دارید، باید با یک وکیل مجرب مشورت کنید. آنها می‌توانند سابقه شما را بررسی کنند و به شما در مورد گزینه‌های قانونی که در دسترس شماست مشاوره دهند.