مشاوره حقوقی مالیات

پرداخت مالیات بر ارث مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

برای پرداخت مالیات بر ارث باید به اداره امور مالیاتی در محل اقامت متوفی مراجعه کنید.

مراحل کلی پرداخت مالیات بر ارث به شرح زیر است:

1. اخذ گواهی انحصار وراثت:

 • ابتدا باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام نمایید.
 • برای این کار، به مدارک زیر نیاز دارید:
  • شناسنامه و کارت ملی تمام وراث
  • گواهی فوت متوفی
  • اختیاریه محضری از تمام وراث (در صورت تمایل)

2. مراجعه به اداره امور مالیاتی:

 • پس از اخذ گواهی انحصار وراثت، باید به اداره امور مالیاتی در محل اقامت متوفی مراجعه کنید.
 • مدارک زیر را به همراه داشته باشید:
  • گواهی انحصار وراثت
  • شناسنامه و کارت ملی تمام وراث
  • کپی برابر اصل اسناد و مدارک مربوط به اموال و دارایی‌های متوفی (مانند سند ملکی، سند خودرو، گواهی سپرده بانکی و …)

3. محاسبه و پرداخت مالیات:

 • در اداره امور مالیاتی، کارشناسان مربوطه با بررسی مدارک ارائه شده، نسبت به محاسبه مالیات بر ارث شما اقدام می‌کنند.
 • پس از محاسبه مالیات، باید نسبت به پرداخت آن اقدام نمایید.
 • پرداخت مالیات به صورت نقدی، کارتخوان و یا از طریق درگاه پرداخت اینترنتی امکان‌پذیر است.

4. دریافت مفاصاحساب:

 • پس از پرداخت مالیات، اداره امور مالیاتی به شما مفاصاحساب مالیات بر ارث را ارائه می‌دهد.
 • این مفاصاحساب برای انجام امور اداری مربوط به اموال و دارایی‌های متوفی، مانند انتقال سند ملکی و یا انحلال حساب بانکی، ضروری است.

نکات:

 • مهلت قانونی برای پرداخت مالیات بر ارث، یک سال پس از فوت متوفی است.
 • در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مشمول جریمه خواهید شد.
 • شما می‌توانید برای انجام امور مربوط به پرداخت مالیات بر ارث، از خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی نیز استفاده کنید.
 • در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر، می‌توانید به واحد مالیات بر ارث در اداره امور مالیاتی مراجعه کنید.

پرداخت مالیات بر ارث در ایران

مالیات بر ارث یکی از انواع مالیات‌های مستقیم است که در ایران به دارایی‌های وراثتی اعم از منقول و غیر منقول تعلق می‌گیرد. در واقع، در صورت فوت یک شخص و انتقال اموال او به وراث، این اموال مشمول مالیات بر ارث می‌شوند و وراث موظف به پرداخت این مالیات به دولت هستند.

قوانین مربوط به مالیات بر ارث:

 • قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366: این قانون چارچوب کلی مالیات بر ارث را مشخص می‌کند.
 • آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1367: این آیین‌نامه جزئیات مربوط به نحوه محاسبه و پرداخت مالیات بر ارث را ارائه می‌دهد.
 • بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی: سازمان امور مالیاتی به طور مرتب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را در خصوص مالیات بر ارث صادر می‌کند که تکمیل کننده قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه هستند.

مواردی که مشمول مالیات بر ارث می‌شوند:

 • اموال منقول مانند پول، سهام، اوراق قرضه، طلا و جواهرات
 • اموال غیرمنقول مانند زمین، ساختمان، خودرو و …
 • دیون و مطالبات متوفی

نرخ مالیات بر ارث:

نرخ مالیات بر ارث بر اساس ارزش ماترک و طبقه وراثت تعیین می‌شود.

 • ارزش ماترک: ارزش ماترک به مجموع ارزش تمام اموال منقول و غیرمنقول متوفی گفته می‌شود.
 • طبقه وراثت: وراث به چهار طبقه تقسیم می‌شوند:
  • طبقه اول: پدر، مادر، همسر و فرزندان
  • طبقه دوم: برادر، خواهر، نوه‌ها، نتیجه‌ها، پدربزرگ، مادربزرگ
  • طبقه سوم: عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها، دخترعموها، دخترخاله‌ها، پسرعموها، پسردایی‌ها
  • طبقه چهارم: سایر اشخاص غیر از طبقات فوق

نحوه محاسبه مالیات بر ارث:

برای محاسبه مالیات بر ارث باید مراحل زیر را انجام داد:

 1. ارزش ماترک را تعیین کنید.
 2. طبقه وراثت را مشخص کنید.
 3. با توجه به ارزش ماترک و طبقه وراثت، نرخ مالیات بر ارث را از جدول مربوطه استخراج کنید.
 4. مبلغ مالیات بر ارث را محاسبه کنید.

نحوه پرداخت مالیات بر ارث:

وراث موظف هستند پس از فوت مورث و قبل از تقسیم ماترک، مالیات بر ارث را به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. برای این کار باید مراحل زیر را انجام داد:

 1. مدارک لازم را جمع آوری کنید.
 2. به اداره امور مالیاتی مراجعه کنید.
 3. اظهارنامه مالیات بر ارث را تکمیل و به همراه مدارک لازم ارائه دهید.
 4. مالیات بر ارث را پرداخت کنید.

مدارک لازم برای پرداخت مالیات بر ارث:

 • گواهی فوت متوفی
 • شناسنامه و کارت ملی وراث
 • اسناد و مدارک مربوط به اموال ماترک
 • اظهارنامه مالیات بر ارث

مراحل و نکات مهم در مورد پرداخت مالیات بر ارث:

 • وراث موظف هستند ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت مورث، برای پرداخت مالیات بر ارث اقدام کنند.
 • در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارث در مهلت مقرر، مشمول جریمه خواهند شد.
 • وراث می‌توانند برای محاسبه و پرداخت مالیات بر ارث از کارشناسان مالیاتی یا مشاوران حقوقی کمک بگیرند.
 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ به صورت خلاصه و کلی است و ممکن است کامل نباشد.
 • برای کسب اطلاعات دقیق و به روز در مورد مالیات بر ارث، به قوانین و مقررات مربوط

 

نحوه پرداخت مالیات بر ارث در ایران

مراحل پرداخت مالیات بر ارث:

 1. اخذ گواهی حصر وراثت:

  • ابتدا وراث باید با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، نسبت به اخذ گواهی حصر وراثت اقدام نمایند.
  • این گواهی نشان دهنده ی تعداد وراث و سهم هر یک از آنها از ماترک متوفی می باشد.
 2. تشکیل پرونده مالیاتی:

  • وراث باید با در دست داشتن مدارک ذیل به اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند:
   • گواهی حصر وراثت
   • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی وراث
   • کپی برابر اصل سند و مدارک مثبته ی مربوط به ماترک (مانند سند املاک، اسناد بانکی، اسناد خودرو و …)
 3. محاسبه مالیات بر ارث:

  • پس از تشکیل پرونده، مأمور مالیاتی نسبت به محاسبه مالیات بر ارث با توجه به نرخ های قانونی و ارزش ماترک اقدام می نماید.
 4. پرداخت مالیات:

  • وراث مکلفند مالیات بر ارث را به اداره امور مالیاتی پرداخت نمایند.
  • در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شد.

نکات مهم:

 • طبق ماده 17 قانون مالیات های مستقیم، اموال و دارایی هایی که در اثر فوت به وراث منتقل می شوند مشمول مالیات بر ارث می شوند.
 • نرخ مالیات بر ارث به نسبت وراث و ارزش ماترک متفاوت است.
 • وراث می توانند برای پرداخت مالیات بر ارث از تسهیلات بانکی استفاده نمایند.
 • مهلت پرداخت مالیات بر ارث 8 ماه از تاریخ فوت متوفی می باشد.
 • در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارث در مهلت مقرر، مشمول جریمه خواهد شد.

 

قوانین پرداخت مالیات بر ارث در ایران

قوانین مربوط به پرداخت مالیات بر ارث در ایران در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و آیین‌نامه اجرایی مربوطه آمده است.

مواردی که مشمول مالیات بر ارث می‌شوند:

 • اموال و دارایی‌های متوفی در ایران، اعم از منقول و غیرمنقول
 • اموال و دارایی‌های متوفی در خارج از ایران که به موجب قوانین ایران یا قوانین کشور محل وقوع آن اموال، قابل انتقال به ورثه باشد.
 • دیون و مطالبات قابل وصول متوفی

مواردی که مشمول مالیات بر ارث نمی‌شوند:

 • مستمری بازنشستگی و وظیفه
 • هدایای دریافتی در زمان حیات متوفی
 • اموال و دارایی‌هایی که به موجب وصیت به مصرف امور عام‌المنفعه یا امور خیریه برسد.
 • سهم‌الفرض همسر و فرزندان متوفی تا میزان معین

نرخ مالیات بر ارث:

نرخ مالیات بر ارث به نسبت وراث و ارزش ماترک تعیین می‌شود.

 • طبقه اول: شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان
 • طبقه دوم: شامل برادر، خواهر، نوه‌ها و نتیجه‌ها
 • طبقه سوم: شامل سایر اشخاص

ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث:

وراث موظفند تا یک سال پس از فوت مورث، با مراجعه به اداره امور مالیاتی محل وقوع ماترک، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث و پرداخت مالیات مربوطه اقدام نمایند.

عدم پرداخت مالیات بر ارث:

در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارث در موعد مقرر، علاوه بر جریمه‌های قانونی، وراث از تقسیم ماترک محروم خواهند شد.

ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث

ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث، گامی ضروری برای طی کردن فرآیند انحصار وراثت و انتقال دارایی‌های متوفی به وراث قانونی ایشان است. این اظهارنامه به منظور محاسبه و پرداخت مالیات تعلق گرفته به اموال به جا مانده از متوفی تنظیم و به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود.

مراحل ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث:

 1. جمع‌آوری مدارک:

  • گواهی فوت متوفی
  • رونوشت شناسنامه و کارت ملی متوفی و وراث
  • اسناد و مدارک مربوط به اموال و دارایی‌های متوفی (مانند سند املاک، اسناد بانکی، سهام شرکت‌ها و …)
  • گواهی حصر وراثت
 2. تکمیل اظهارنامه:

  • وراث می‌توانند به صورت الکترونیکی از طریق سامانه https://tax.gov.ir/action/do/Show/434 و یا به صورت حضوری در ادارات امور مالیاتی نسبت به تکمیل اظهارنامه اقدام نمایند.
  • در هنگام تکمیل اظهارنامه، باید اطلاعات مربوط به متوفی، وراث، اموال و دارایی‌های متوفی و همچنین دیون و تعهدات ایشان به طور دقیق و صحیح درج شود.
 3. ارائه اظهارنامه:

  • اظهارنامه تکمیل شده به همراه مدارک مورد نیاز باید به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.
  • در صورت ارائه اظهارنامه به صورت الکترونیکی، رسید دریافت اظهارنامه را باید چاپ و نگهداری کرد.
 4. محاسبه و پرداخت مالیات:

  • پس از بررسی و تأیید اظهارنامه توسط اداره امور مالیاتی، مالیات متعلقه محاسبه خواهد شد.
  • وراث موظفند مالیات محاسبه شده را در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.

نکات مهم:

 • ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث در مهلت قانونی (حداکثر 8 ماه پس از فوت متوفی) الزامی است.
 • در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر، مشمول جریمه نقدی خواهید شد.
 • ارائه اطلاعات نادرست در اظهارنامه، جرم محسوب شده و مشمول مجازات‌های قانونی خواهد بود.
 • برای تکمیل دقیق و صحیح اظهارنامه، می‌توانید از خدمات مشاوران مالیاتی و یا کارشناسان حقوقی استفاده نمایید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی در خصوص تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث، می‌توانید با کارشناسان سازمان امور مالیاتی و یا متخصصان حقوقی مشورت نمایید.