مشاوره حقوقی وصول مطالبات

پرکردن سفته برای ضمانت مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

نحوه پر کردن سفته برای ضمانت

سفته سندی است که به موجب آن متعهد (ضامن) تعهد می‌کند که در صورت عدم پرداخت وجه سفته توسط صادرکننده، مبلغ تعیین شده در آن را به دارنده سفته پرداخت کند.

برای پر کردن سفته برای ضمانت، باید به نکات زیر توجه کنید:

1. مشخصات سفته:

 • تاریخ صدور: تاریخ صدور سفته را در کادر مربوطه درج کنید.
 • مبلغ سفته: مبلغ سفته را به تومان و به حروف در کادر مربوطه بنویسید.
 • نام و نام خانوادگی صادرکننده: نام و نام خانوادگی صادرکننده سفته را در کادر مربوطه درج کنید.
 • نام و نام خانوادگی متعهد (ضامن): نام و نام خانوادگی خود را به عنوان متعهد (ضامن) در کادر مربوطه درج کنید.
 • محل امضا: در محل‌های مشخص شده برای امضای صادرکننده و متعهد (ضامن) امضا کنید.

2. متن تعهد:

 • در متن تعهد سفته، عبارت “بابت ضمانت” را درج کنید.
 • اگر برای ضمانت در معامله‌ای خاص سفته را پر می‌کنید، مشخصات معامله (مانند نوع معامله، مبلغ معامله، و …) را در متن تعهد قید کنید.

3. نکات تکمیلی:

 • از خودکار سالم و جوهر مرغوب برای پر کردن سفته استفاده کنید.
 • سفته را بدون خط خوردگی و یا قلم خوردگی پر کنید.
 • در صورت اشتباه در پر کردن سفته، سفته را پاره کرده و یک سفته جدید پر کنید.
 • قبل از امضای سفته، از تمام اطلاعات درج شده در آن اطمینان حاصل کنید.

در ضمن، به این نکته توجه داشته باشید که ضمانت در سفته، تعهدی قاطع و بدون قید و شرط است.

یعنی شما با امضای سفته به عنوان ضامن، متعهد می‌شوید که در صورت عدم پرداخت وجه سفته توسط صادرکننده، مبلغ تعیین شده در آن را به دارنده سفته پرداخت کنید.

بنابراین، قبل از امضای سفته به عنوان ضامن، حتماً از توانایی مالی خود برای پرداخت وجه سفته در صورت نیاز اطمینان حاصل کنید.

قوانین سفته برای ضمانت در ایران:

سفته یکی از اسناد تجاری است که در معاملات مختلف، از جمله برای ضمانت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت، صادر کننده سفته (ضامن) متعهد می‌شود که در صورت عدم پرداخت تعهد توسط متعهد اصلی، وجه سفته را به دارنده سفته (طلبکار) پرداخت کند.

قوانینی که در مورد ضمانت با سفته در ایران حاکم هستند عبارتند از:

 • قانون تجارت: مهم‌ترین قانونی است که به موضوع اسناد تجاری، از جمله سفته، می‌پردازد. در این قانون، شرایط و الزامات ضمانت با سفته به طور کامل مشخص شده است.
 • آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک: اگر سفته در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد، ضامن می‌تواند با مراجعه به این اداره و ارائه مدارک لازم، از تعهد خود نسبت به سفته فک رهن کند.
 • رویه قضایی: آراء و نظرات قضایی در مورد ضمانت با سفته نیز در تفسیر و اجرای قوانین مربوطه مؤثر هستند.

شرایط ضمانت با سفته:

 • اهلیت: ضامن باید از اهلیت قانونی برای انجام معاملات برخوردار باشد.
 • رضایت: ضمانت باید با رضایت کامل ضامن انجام شود.
 • معین بودن تعهد: مبلغ و موضوع تعهدی که ضامن برای آن ضمانت می‌کند باید به طور دقیق در سفته مشخص شده باشد.
 • قید عبارت “بابت ضمانت” در سفته: برای اینکه سفته به عنوان سند ضمانت تلقی شود، باید عبارت “بابت ضمانت” در آن قید شده باشد.

تعهدات ضامن:

 • پرداخت وجه سفته در صورت عدم پرداخت توسط متعهد اصلی: اگر متعهد اصلی تعهد خود را به طلبکار پرداخت نکند، ضامن موظف است که وجه سفته را به او پرداخت کند.
 • حضور در دادگاه: ضامن در صورت لزوم باید در دادگاه حاضر شده و به نفع طلبکار شهادت دهد.

حقوق ضامن:

 • رجوع به متعهد اصلی: ضامن پس از پرداخت وجه سفته به طلبکار، حق دارد که از متعهد اصلی وجه پرداختی را مطالبه کند.
 • فک رهن سفته: ضامن می‌تواند با ارائه مدارک لازم به اداره ثبت اسناد و املاک، از تعهد خود نسبت به سفته فک رهن کند.

نکات مهم:

 • قبل از ضمانت با سفته، حتماً شرایط و تعهدات ضامن را به طور کامل مطالعه و درک کنید.
 • برای ضمانت با سفته، فقط از سفته‌های معتبر و دارای مهر و امضای صادر کننده استفاده کنید.
 • در صورت ضمانت با سفته، حتماً یک نسخه از سفته را برای خودتان نگه دارید.
 • اگر قصد دارید از تعهد خود نسبت به سفته فک رهن کنید، حتماً از یک وکیل یا حقوقدان کمک بگیرید.

 

نکات حقوقی سفته برای ضمانت

هنگام صدور یا دریافت سفته به عنوان ضمانت، به نکات زیر توجه کنید:

1. مشخصات کامل را در سفته درج کنید:

 • تاریخ صدور: تاریخ دقیق صدور سفته را درج کنید.
 • مبلغ سفته: مبلغ مورد تعهد را به تومان و به حروف بنویسید.
 • نام و نام خانوادگی ضامن: نام و نام خانوادگی خود را به عنوان ضامن در سفته قید کنید.
 • نام و نام خانوادگی گیرنده سفته: نام و نام خانوادگی فردی که سفته را به او می‌دهید (یعنی طلبکار) را در سفته بنویسید.
 • شرح تعهد: علت صدور سفته و تعهدی که ضامن بر عهده می‌گیرد را به طور شفاف در سفته قید کنید. (مثلاً: ضمانت حسن انجام تعهدات قرارداد منعقده فی تاریخ … به شماره … )
 • امضا و اثر انگشت: سفته را امضا و اثر انگشت خود را در آن درج کنید.

2. سفته را سفید امضا به کسی ندهید:

 • تا حد امکان از صدور سفته سفید امضا خودداری کنید.
 • در صورت ضرورت به صدور سفته سفید امضا، حتماً تاریخ صدور، مبلغ و نام و نام خانوادگی گیرنده سفته را قبل از امضا در آن درج کنید.

3. قبل از امضا، سفته را با دقت مطالعه کنید:

 • قبل از امضا سفته، تمام اطلاعات درج شده در آن را به دقت مطالعه کنید و از صحت و درستی آنها مطمئن شوید.
 • به هیچ وجه به صرف اعتماد به فرد مقابل، سفته را امضا نکنید.

4. پشت سفته را حتماً امضا کنید:

 • در هنگام امضا سفته، حتماً پشت سفته را نیز امضا کنید.
 • امضا پشت سفته مانع از سوء استفاده از سفته و جعل امضا می‌شود.

5. یک نسخه از سفته را برای خودتان نگه دارید:

 • پس از صدور سفته، یک نسخه از آن را برای خودتان کپی یا اسکن کنید و نزد خود محفوظ نگه دارید.

6. شرایط فسخ و ابطال سفته را مشخص کنید:

 • در صورت امکان، شرایطی را که در آن سفته قابل فسخ یا ابطال است، در متن سفته قید کنید.
 • این کار از بروز سوء تفاهم و اختلاف در آینده جلوگیری می‌کند.

7. در صورت بروز مشکل، حتماً با وکیل مشورت کنید:

 • اگر در خصوص سفته یا تعهدات مربوط به آن با مشکلی مواجه شدید، حتماً با یک وکیل مجرب مشورت کنید.

 

 

شرایط ضمانت با سفته در قانون ایران:

سفته یکی از اوراق تجاری است که در معاملات مختلف به عنوان ضمانت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرایط ضمانت با سفته:

 • اهلیت ضامن: ضامن باید اهلیت قانونی برای انجام معامله را داشته باشد. به عبارت دیگر، ضامن باید بالغ، عاقل و رشید باشد.
 • رضایت ضامن: ضمانت با سفته باید با رضایت کامل ضامن انجام شود.
 • قصد ضمانت: ضامن باید قصد ضمانت داشته باشد و صرف امضا سفته کافی نیست.
 • تعیین مبلغ ضمانت: مبلغ ضمانت باید در سفته به طور مشخص قید شود.
 • تعیین تاریخ سررسید: تاریخ سررسید سفته باید در سفته به طور مشخص قید شود.
 • امضا و مهر ضامن: سفته باید توسط ضامن امضا و مهر شود.

نکات مهم:

 • ضامن در مقابل دارنده سفته مسئول پرداخت وجه سفته در تاریخ سررسید است.
 • در صورتیکه ضامن در تاریخ سررسید وجه سفته را پرداخت نکند، دارنده سفته می‌تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به وصول وجه سفته از ضامن کند.
 • ضامن می‌تواند برای جلوگیری از پرداخت وجه سفته به دلایل قانونی از جمله جعل سفته، فوت یا حجر صادر کننده سفته و تادیه یا ایفای تعهد به مراجع قضایی مراجعه کند.
 • ضامن می‌تواند با صلح و سازش با دارنده سفته از پرداخت وجه سفته معاف شود.

توصیه:

 • قبل از ضمانت با سفته حتماً از شرایط و ضمانت‌های قانونی آن آگاه باشید.
 • در صورتیکه قصد ضمانت با سفته را دارید، حتماً مشخصات کامل خود را در سفته قید کنید و از تاریخ سررسید و مبلغ ضمانت اطمینان حاصل کنید.
 • در صورتیکه برای شما سؤالی در خصوص ضمانت با سفته پیش آمده است، می‌توانید از وکیل یا متخصص حقوقی مشاوره بگیرید.

 

 

شرایط فسخ و ابطال سفته در قانون ایران:

سفته یکی از اوراق تجاری است که در معاملات مختلف به عنوان ضمانت یا تعهد مورد استفاده قرار می‌گیرد. فسخ و ابطال سفته به معنای از بین بردن آثار حقوقی آن است.

شرایط فسخ سفته:

 • فسخ معامله اصلی: در صورتی که معامله اصلی که برای آن سفته صادر شده است، به دلیل قانونی فسخ شود، سفته نیز منفسخ خواهد شد.
 • وفای تعهد: در صورتی که تعهدی که برای آن سفته صادر شده است، به طور کامل انجام شود، سفته نیز منفسخ خواهد شد.
 • صلح و سازش: دارنده سفته و صادر کننده آن می‌توانند با صلح و سازش در خصوص فسخ سفته توافق کنند.
 • اثبات غلط بودن سفته: در صورتی که ثابت شود سفته جعلی است یا به اشتباه صادر شده است، می‌توان فسخ آن را از دادگاه درخواست کرد.

شرایط ابطال سفته:

 • جعل سفته: در صورتی که ثابت شود سفته جعلی است و توسط صادر کننده واقعی آن امضا نشده است، می‌توان ابطال آن را از دادگاه درخواست کرد.
 • غیراخلاقی بودن علت صدور سفته: اگر انگیزه و هدف از صدور سفته خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد، ابطال آن از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است. به عنوان مثال، سفته ای که برای قمار، رشوه، یا معاملات غیرقانونی صادر شده باشد، قابل ابطال است.
 • فقدان شرایط شکلی: مطابق با قانون، سفته باید دارای مشخصات و شرایط شکلی خاصی مانند تاریخ صدور، مبلغ، امضا و مهر صادر کننده باشد. در غیر این صورت، سفته از نظر قانونی باطل خواهد بود و نیازی به ابطال آن از طریق دادگاه نیست.
 • فوت یا حجر صادر کننده سفته: در صورت فوت یا حجر (از دست دادن اهلیت قانونی) صادر کننده سفته، ورثه یا امین وی می توانند برای ابطال سفته به مراجع قضایی مراجعه کنند.
 • انقضای تاریخ سفته: سفته دارای تاریخ صدور و تاریخ سررسید است. اگر سفته در تاریخ مقرر پرداخت نشود، دارنده آن می تواند برای وصول وجه آن به مراجع قانونی مراجعه کند. اما پس از انقضای تاریخ سررسید، دیگر امکان اقامه دعوی برای وصول وجه سفته وجود ندارد و نیازی به ابطال آن از طریق دادگاه نیست.
 • تادیه یا ایفای تعهد: اگر تعهدی که برای آن سفته صادر شده است، به طور کامل تادیه یا ایفا شده باشد، می توان ابطال سفته را از دادگاه درخواست کرد. به عنوان مثال، اگر سفته ای برای خرید یک کالا صادر شده باشد و ثمن معامله به طور کامل پرداخت شده باشد، می توان ابطال سفته را از دادگاه درخواست کرد.

نکات مهم:

 • برای فسخ یا ابطال سفته باید به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (دارنده سفته) مراجعه کرد.
 • خواهان (صادر کننده سفته) باید دادخواست فسخ یا ابطال سفته را به همراه مدارک و مستندات به دادگاه ارائه کند.
 • دادگاه پس از رسیدگی به پرونده و بررسی مدارک و مستندات، در خصوص فسخ یا ابطال سفته تصمیم‌گیری خواهد کرد.
 • در صورتیکه مدارک و مستندات کافی برای اثبات ادعای خود نداشته باشید، دادگاه دعوای شما را رد خواهد کرد.
 • می توانید برای انجام مراحل قانونی فسخ یا ابطال سفته از وکیل یا متخصص حقوقی کمک بگیرید.