مشاوره حقوقی طلاق

چند بار میتوانم درخواست اعسار از مهریه به دادگاه بدهم؟

مشاوره حقوقی آنلاین

در مورد تعداد دفعات مجاز برای درخواست اعسار از پرداخت مهریه در قانون ایران، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز در این خصوص یکسان نیست.

برخی از نظرات:

 • نظر اول: مطابق این نظر، هیچ محدودیتی برای تعداد دفعات درخواست اعسار از پرداخت مهریه وجود ندارد و زوجه می‌تواند تا زمانی که توانایی مالی زوج را ثابت کند، به دفعات متعدد این درخواست را به دادگاه ارائه دهد.
 • نظر دوم: طبق این نظر، زوجه فقط یک بار می‌تواند درخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه ارائه دهد. در صورتی که دادگاه اعسار زوج را بپذیرد، مهریه به اقساط تقسیم می‌شود و دیگر امکان طرح مجدد دعوی اعسار وجود ندارد.
 • نظر سوم: برخی معتقدند که تعداد دفعات مجاز برای درخواست اعسار از پرداخت مهریه به شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده بستگی دارد و قاضی دادگاه با توجه به این شرایط، در مورد پذیرش یا رد درخواست اعسار تصمیم‌گیری می‌کند.

رویه قضایی:

در حال حاضر، رویه قضایی در مورد تعداد دفعات مجاز برای درخواست اعسار از پرداخت مهریه یکسان نیست. برخی از دادگاه‌ها با نظر اول موافق هستند و معتقدند که هیچ محدودیتی برای این موضوع وجود ندارد. اما برخی دیگر از دادگاه‌ها با نظر دوم موافق هستند و فقط یک بار به این درخواست رسیدگی می‌کنند.

نکات مهم:

 • در حال حاضر، قانون مدون و صریحی در مورد تعداد دفعات مجاز برای درخواست اعسار از پرداخت مهریه وجود ندارد.
 • رویه قضایی در این خصوص یکسان نیست و ممکن است در دادگاه‌های مختلف، آراء متفاوتی صادر شود.
 • برای اطمینان از تعداد دفعات مجاز برای درخواست اعسار در مورد پرونده خود، باید با وکیل یا متخصصان حقوقی مربوطه مشورت کنید.

درخواست اعسار از پرداخت مهریه در ایران

اعسار از پرداخت مهریه به معنای ناتوانی مالی مرد در پرداخت مهریه همسر خود است.

در صورتی که مرد ثابت کند که توانایی پرداخت مهریه را به طور کامل ندارد، می‌تواند از دادگاه تقاضای اعسار کند.

مراحل درخواست اعسار از پرداخت مهریه:

1. مراجعه به دادگاه خانواده:

اولین قدم برای اعسار از پرداخت مهریه، مراجعه به دادگاه خانواده محل سکونت است.

2. تنظیم دادخواست اعسار:

مرد باید با کمک وکیل، دادخواست اعسار را تنظیم کند.

در دادخواست اعسار باید مشخصات زوجین، میزان مهریه، دلایل ناتوانی مالی مرد در پرداخت مهریه و درخواست تقسیط مهریه (در صورت تمایل) ذکر شود.

3. ارائه دادخواست به دادگاه:

دادخواست اعسار به همراه مدارک لازم به دادگاه خانواده ارائه می‌شود.

4. رسیدگی در دادگاه:

در جلسه رسیدگی دادگاه، مرد باید دلایل ناتوانی مالی خود را به اثبات برساند.

دادگاه همچنین ممکن است از شهود و کارشناسان در صورت نیاز استفاده کند.

5. صدور حکم اعسار:

در نهایت، دادگاه با توجه به دلایل ارائه شده توسط مرد و سایر شواهد و قرائن، حکم اعسار را صادر می‌کند.

در صورت اثبات اعسار، دادگاه مهریه را تقسیط می‌کند و مرد موظف می‌شود که مهریه را به صورت قسطی به همسر خود پرداخت کند.

مدارک لازم برای درخواست اعسار از پرداخت مهریه:

 • شناسنامه و کارت ملی هر دو زوج
 • گواهی ازدواج
 • آدرس محل سکونت هر دو زوج
 • دادخواست اعسار تنظیم شده توسط وکیل
 • دلایل ناتوانی مالی مرد در پرداخت مهریه (مانند فیش‌های حقوقی، اجاره نامه، گواهی‌های پزشکی و غیره)
 • سایر مدارک مورد نیاز

هزینه درخواست اعسار از پرداخت مهریه:

هزینه درخواست اعسار از پرداخت مهریه شامل هزینه وکیل، هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های جانبی** است.

هزینه وکیل به طور معمول بین 5 تا 20 میلیون تومان است.

هزینه دادرسی نیز بسته به نوع طلاق و میزان اموال مشترک زوجین متفاوت است.

نکات:

 • درخواست اعسار از پرداخت مهریه فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که مرد واقعاً توانایی مالی پرداخت مهریه را به طور کامل نداشته باشد.
 • اگر مرد ثابت کند که تمارض کرده و توانایی پرداخت مهریه را دارد، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
 • اعسار از پرداخت مهریه مانع از طلاق نیست.
 • قبل از اقدام به درخواست اعسار، حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

تذکر:

اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه‌ی کلی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد اعسار از پرداخت مهریه در ایران، و همچنین نحوه ارائه درخواست، مدارک لازم، هزینه‌ها و نکات مربوط به آن، باید به وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور خانواده مراجعه کنید.

درخواست اعسار از پرداخت مهریه در ایران

اعسار از پرداخت مهریه درخواستی است که زوج در صورتی که توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا را نداشته باشد، می تواند به دادگاه خانواده ارائه دهد.

هدف از اعسار از پرداخت مهریه:

 • کاهش فشار مالی بر زوج و جلوگیری از حبس او به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه
 • تعیین تکلیف مهریه و ایجاد امکان پرداخت آن به صورت اقساط

شرایط اعسار از پرداخت مهریه:

 • اثبات عدم توانایی مالی زوج در پرداخت مهریه به صورت یکجا: زوج باید با ارائه دلایل و مستندات، ناتوانی مالی خود را در پرداخت مهریه به صورت یکجا به دادگاه ثابت کند.
 • عدم سوء نیت زوج: زوج نباید عمداً اموال خود را به منظور فرار از پرداخت مهریه به زوجه منتقل کرده باشد.

مدارک مورد نیاز برای درخواست اعسار از پرداخت مهریه:

 • دادخواست اعسار از پرداخت مهریه
 • کپی عقدنامه
 • دلیل یا مستندات مثبته دال بر عدم توانایی مالی زوج (مانند فیش های حقوقی، لیست بدهی ها، گواهی های پزشکی مبنی بر بیماری و …)

مراحل درخواست اعسار از پرداخت مهریه:

 1. زوجه با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست مطالبه مهریه را به همراه مدارک لازم (از جمله عقدنامه و سند ازدواج) ارائه می دهد.
 2. دادگاه با بررسی مدارک و در صورت احراز صحت آنها، زوج را به پرداخت مهریه محکوم می کند.
 3. در صورتی که زوج توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا را نداشته باشد، می تواند با ارائه دادخواست اعسار و بُسر به دادگاه درخواست قسط بندی مهریه یا اعسار از پرداخت مهریه را بدهد.**
 4. دادگاه با بررسی شرایط مالی زوج و استطاعت او در پرداخت مهریه، در مورد اعسار یا عدم اعسار او تصمیم گیری می کند.
 5. در صورت احراز اعسار زوج، دادگاه با توجه به شرایط مالی او، تعداد اقساط و میزان هر قسط را تعیین می کند.
 6. دادگاه حکم اعسار از پرداخت مهریه یا قسط بندی مهریه را صادر می کند و زوج موظف است طبق حکم دادگاه، مهریه را به صورت اقساط به زوجه پرداخت کند.

نکات مهم:

 • در صورت عدم اثبات اعسار زوج، او به پرداخت مهریه به صورت یکجا محکوم خواهد شد.
 • زوجه می تواند به حکم اعسار اعتراض کند و خواستار تجدید نظر در آن شود.
 • اعسار از پرداخت مهریه یکبار و به صورت موقت به زوج داده می شود و در صورتی که شرایط مالی او در آینده بهبود یابد، زوجه می تواند مجدداً از او مطالبه مهریه به صورت یکجا کند.**

توصیه:

 • به زوجین توصیه می شود در زمان عقد نکاح، در مورد نحوه پرداخت مهریه با یکدیگر به توافق برسند و توافق خود را در عقدنامه** قید کنند.**
 • در صورت بروز اختلاف در خصوص پرداخت مهریه، زوجین می توانند با مراجعه به مشاوره حقوقی** یا دادگاه خانواده از راهنمایی و مساعدت های قانونی لازم بهره مند شوند.

توجه: اطلاعات ارائه شده در این پاسخ به صورت کلی می باشد و ممکن است با توجه به شرایط خاص شما متفاوت باشد. برای دریافت اطلاعات دقیق تر و راهنمایی در مورد درخواست اعسار از پرداخت مهریه، حتماً با یک وکیل دادگستری یا کارشناس حقوقی مشورت نمایید.

درخواست اعسار چیست؟

درخواست اعسار به معنی درخواست ناتوانی در پرداخت وجه یا تعهد است. به عبارت دیگر، زمانی که فردی به دلیل عدم تمکن مالی و دارایی، توانایی پرداخت دیون، مهریه، نفقه یا سایر تعهدات مالی خود را ندارد، می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار به مراجع قضایی، تقاضای تقسیط یا بخشودگی کامل یا جزئی بدهی خود را داشته باشد.

موارد استفاده از اعسار:

 • ناتوانی در پرداخت مهریه: زمانی که شوهر به دلیل عدم تمکن مالی، توانایی پرداخت مهریه همسر خود را به صورت کامل ندارد، می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار، تقاضای تقسیط یا بخشودگی مهریه را بدهد.
 • ناتوانی در پرداخت نفقه: اگر پدر به دلیل عدم تمکن مالی، توانایی پرداخت نفقه فرزند خود را به صورت کامل ندارد، می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار، تقاضای تقسیط یا بخشودگی نفقه را بدهد.
 • ناتوانی در پرداخت دیون: هر شخصی که به دلیل عدم تمکن مالی، توانایی پرداخت دیون خود را به صورت کامل ندارد، می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار، تقاضای تقسیط یا بخشودگی دیون خود را بدهد.
 • ناتوانی در پرداخت سایر تعهدات مالی: در سایر مواردی که فردی به دلیل عدم تمکن مالی، توانایی پرداخت تعهدات مالی خود را به صورت کامل ندارد، می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار، تقاضای تقسیط یا بخشودگی تعهدات خود را بدهد.

مراحل درخواست اعسار:

 1. تکمیل دادخواست اعسار: اولین قدم برای درخواست اعسار، تکمیل دادخواست اعسار است. در این دادخواست باید مشخصات کامل خواهان و خوانده، نوع تعهد و میزان آن، دلایل عدم تمکن مالی و سایر اطلاعات لازم ذکر شود.
 2. ارائه دادخواست به دادگاه: دادخواست اعسار باید به دادگاه صالح رسیدگی به موضوع ارائه شود.
 3. رسیدگی به پرونده: دادگاه پس از بررسی دادخواست و مدارک ارائه شده توسط خواهان، خوانده را برای اظهار نظر احضار می‌کند. در صورت اثبات عدم تمکن مالی خواهان، دادگاه حکم به تقسیط یا بخشودگی تعهد صادر می‌کند.

نکات:

 • بار اثبات اعسار بر عهده خواهان است. یعنی خواهان باید با ارائه مدارک و شواهد، عدم تمکن مالی خود را به اثبات برساند.
 • دادگاه در صدور حکم اعسار، به شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند.
 • در برخی از موارد، دادگاه ممکن است به جای تقسیط یا بخشودگی کامل تعهد، حکم به تامین خواسته از طریق توقیف اموال بدهکار صادر کند.
 • برای درخواست اعسار، حتماً باید از وکیل دادگستری استفاده کنید.

 

 

 

مراحل درخواست اعسار از پرداخت مهریه

اعسار از پرداخت مهریه به معنی ناتوانی زوج در پرداخت مهریه به دلیل عدم تمکن مالی است. در این صورت، زوج می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار به دادگاه خانواده، تقاضای تقسیط یا تأخیر در پرداخت مهریه را داشته باشد.

مراحل درخواست اعسار از پرداخت مهریه به شرح زیر است:

1. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:

 • اولین قدم برای درخواست اعسار، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور است.
 • در این دفاتر، باید با ارائه مدارک لازم، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنید.

2. مدارک مورد نیاز:

 • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی زوج و زوجه
 • اصل و تصویر عقدنامه
 • گواهی رونوشت نکاح نامه
 • لیست اموال و دارایی زوج
 • مدارک مثبته دال بر عدم تمکن مالی زوج (مانند فیش حقوقی، گواهی کسر حقوق، و یا سایر مدارک)

3. ثبت دادخواست:

 • پس از ارائه مدارک به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، باید نسبت به ثبت دادخواست اعسار از پرداخت مهریه اقدام کنید.
 • در این دادخواست، باید دلایل و مستندات مربوط به عدم تمکن مالی خود را به طور دقیق و شرح ارائه دهید.

4. تعیین وقت رسیدگی:

 • پس از ثبت دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند.

5. حضور در دادگاه:

 • در وقت تعیین شده، زوج و زوجه باید در دادگاه حاضر شوند و توضیحات خود را ارائه دهند.
 • قاضی دادگاه به دلایل و مستندات ارائه شده توسط طرفین رسیدگی می‌کند و در نهایت حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.

6. حکم دادگاه:

 • در صورتی که قاضی دادگاه اعسار زوج را محرز بداند، مهریه را به اقساط تقسیم می‌کند و یا به زوجه مهلت می‌دهد تا مهریه خود را از طریق اجرایی مدنی وصول کند.
 • در غیر این صورت، دادخواست اعسار مرد رد می‌شود و او موظف به پرداخت کامل مهریه به زوجه خواهد بود.

نکات مهم:

 • در طول مراحل درخواست اعسار، زوجین می‌توانند از وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرند.
 • قوانین مربوط به اعسار از پرداخت مهریه پیچیده و در حال تغییر است. برای دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز در این زمینه، باید به وکیل یا متخصصان حقوقی مربوطه مراجعه کنید.
 • در صورت عدم ارائه مدارک کامل و یا اثبات نشدن عدم تمکن مالی زوج، دادخواست اعسار او رد خواهد شد.

 

 

 

شرایط اعسار از پرداخت مهریه در ایران

اعسار از پرداخت مهریه به معنای ناتوانی مالی مرد در پرداخت مهریه همسر خود است.

در صورتی که مرد بتواند ثابت کند که توانایی پرداخت مهریه را به طور کامل ندارد، می‌تواند از دادگاه تقاضای اعسار کند.

شرایط اعسار از پرداخت مهریه:

 • ثابت شدن ناتوانی مالی مرد: مرد باید با ارائه مدارک و مستندات، ناتوانی مالی خود را در پرداخت مهریه به طور کامل به اثبات برساند.
 • عدم وجود سوء نیت: مرد نباید به قصد فرار از پرداخت مهریه اموال خود را به دیگران منتقل کرده باشد یا تعهدات مالی جدیدی ایجاد کرده باشد.
 • معلوم بودن مهریه: مهریه باید معلوم و دقیق باشد.
 • غیرمعسر بودن زن: زن نباید معسر (ناتوان مالی) باشد.

دلایل ناتوانی مالی مرد در پرداخت مهریه:

 • بیکاری یا عدم اشتغال به کار
 • کم درآمدی
 • بیماری یا از کارافتادگی
 • داشتن نفقه معوقه
 • پرداخت سایر دیون
 • تعهدات مالی سنگین

مراحل اثبات اعسار:

 1. ارائه دادخواست اعسار: مرد با کمک وکیل، دادخواست اعسار را تنظیم و به دادگاه خانواده محل سکونت خود ارائه می‌کند.
 2. رسیدگی در دادگاه: در جلسه رسیدگی، مرد باید دلایل ناتوانی مالی خود را به قاضی ارائه کند.
 3. استعلام از مراجع ذیصلاح: قاضی ممکن است برای بررسی وضعیت مالی مرد، از مراجع ذیصلاح مانند اداره ثبت احوال، بانک‌ها، اداره مالیات و غیره استعلام کند.
 4. معاینه توسط پزشک: در برخی موارد، قاضی ممکن است مرد را برای معاینه به پزشک قانونی یا پزشکی مورد اعتماد دادگاه ارجاع دهد.
 5. صدور حکم: در نهایت، قاضی با توجه به دلایل ارائه شده توسط مرد و سایر شواهد و قرائن، حکم را صادر می‌کند.

آثار صدور حکم اعسار:

 • تقسیط مهریه: در صورت اثبات اعسار، دادگاه مهریه را تقسیط می‌کند و مرد موظف می‌شود که مهریه را به صورت قسطی به همسر خود پرداخت کند.
 • تعیین میزان اقساط: میزان اقساط مهریه با توجه به توانایی مالی مرد و شرایط زندگی زن تعیین می‌شود.
 • ضمانت پرداخت اقساط: در برخی موارد، دادگاه ممکن است برای ضمانت پرداخت اقساط مهریه، ضامن از مرد مطالبه کند.

نکات:

 • اعسار از پرداخت مهریه مانع از طلاق نیست.
 • زن می‌تواند در صورت تمایل، با وجود اعسار مرد، تقاضای طلاق کند.
 • اگر مرد ثابت کند که تمارض کرده و توانایی پرداخت مهریه را دارد، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
 • قبل از اقدام به درخواست اعسار، حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.