مشاوره حقوقی طلاق

کسر از حقوق برای مهریه

مشاوره حقوقی آنلاین

کسر از حقوق برای مهریه در ایران

در ایران، مطابق با ماده 3 قانون اجرای احکام مستند به تمکین، در صورتی که نفقه زوجه معوق شده باشد و شوهر از پرداخت آن امتناع کند، دادگاه می‌تواند حکم به توقیف اموال یا دارایی شوهر و یا کسر از حقوق وی صادر کند.

مراحل کسر از حقوق برای مهریه:

 1. دریافت حکم قطعی مهریه: زوجه باید ابتدا از طریق دادگاه خانواده حکم قطعی مبنی بر محکومیت شوهر به پرداخت مهریه دریافت کند.
 2. تقاضای اجرای حکم: پس از دریافت حکم قطعی، زوجه می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای دادگاه خانواده، تقاضای اجرای حکم را بدهد.
 3. صادر شدن اخطار: دایره اجرای دادگاه خانواده اخطاری به شوهر ابلاغ می‌کند و به او مهلت می‌دهد تا نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند.
 4. در صورت عدم پرداخت: اگر شوهر در مهلت مقرر نسبت به پرداخت مهریه اقدام نکند، زوجه می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای دادگاه خانواده، تقاضای کسر از حقوق شوهر را بدهد.
 5. ارسال نامه به محل کار شوهر: دایره اجرای دادگاه خانواده نامه‌ای به محل کار شوهر ارسال می‌کند و از آنها می‌خواهد که از حقوق شوهر به میزان 1/3 و حداکثر تا 50% برای پرداخت مهریه کسر و به حساب زوجه واریز کنند.

نکات مهم:

 • حداقل میزان حقوقی که باید برای شوهر باقی بماند، معادل حداقل حقوق تعیین شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی است.
 • اگر شوهر در جایی مشغول به کار نباشد یا حقوق کافی برای پرداخت مهریه نداشته باشد، زوجه می‌تواند از طریق توقیف اموال یا دارایی او، مهریه خود را وصول کند.
 • در صورت فوت شوهر، زوجه می‌تواند از ماترک او برای وصول مهریه خود اقدام کند.

مراحل کسر از حقوق برای مهریه در ایران

در ایران، در صورتی که مرد از پرداخت مهریه همسر خود امتناع کند، زوجه می تواند از طریق دادگاه تقاضای توقیف اموال یا کسر از حقوق وی را بکند.

مراحل کسر از حقوق برای مهریه به شرح زیر است:

1. دریافت حکم محکومیت به پرداخت مهریه:

 • اولین قدم برای کسر از حقوق برای مهریه، این است که زوجه از دادگاه حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه را دریافت کند.
 • این حکم می تواند از طریق دادگاه خانواده یا سایر مراجع قضایی ذیصلاح صادر شده باشد.
 • حکم محکومیت به پرداخت مهریه باید قطعی باشد، یعنی از طریق مراحل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی عبور کرده و دیگر قابل اعتراض نباشد.

2. مراجعه به اجرای احکام:

 • پس از دریافت حکم قطعی محکومیت به پرداخت مهریه، زوجه باید با در دست داشتن اصل حکم و رونوشت آن به یکی از شعب اجرای احکام دادگستری مراجعه کند.

3. درخواست صدور اجراییه:

 • در شعبه اجرای احکام، باید فرم درخواست صدور اجراییه را تکمیل و به همراه مدارک لازم ارائه کنید.
 • مدارک لازم عبارتند از:
  • اصل و رونوشت حکم قطعی محکومیت به پرداخت مهریه
  • کارت ملی متقاضی (زوجه)
  • نشانی دقیق متعهد (زوج)

4. پرداخت هزینه ها:

 • پس از ارائه درخواست و مدارک، باید هزینه های صدور اجراییه را پرداخت کنید.
 • میزان هزینه ها بر اساس مبلغ مهریه و تعرفه های قوه قضائیه محاسبه می شود.

5. صدور اجراییه:

 • پس از طی مراحل فوق و در صورت احراز شرایط قانونی، اجراییه صادر خواهد شد.
 • اجراییه سندی است که به موجب آن، متعهد (زوج) مکلف به پرداخت مهریه در مهلت قانونی می شود.

6. ابلاغ اجراییه به متعهد:

 • پس از صدور اجراییه، باید آن را به متعهد (زوج) ابلاغ کنید.
 • ابلاغ اجراییه می تواند به صورت حضوری، توسط مأمور ابلاغ یا از طریق ارسال به پست انجام شود.

7. درخواست کسر از حقوق:

 • در صورتی که زوج در مهلت قانونی مندرج در اجراییه نسبت به پرداخت مهریه اقدام نکند، زوجه می تواند با مراجعه به شعبه اجرای احکام، درخواست کسر از حقوق وی را ارائه کند.
 • در این درخواست، باید مشخص شود که چه مبلغی از حقوق زوج باید به طور ماهانه برای پرداخت مهریه کسر شود.

8. بررسی درخواست توسط دادورز:

 • دادورز شعبه اجرای احکام، درخواست کسر از حقوق را بررسی می کند و در صورت احراز شرایط قانونی، دستور کسر از حقوق زوج را صادر خواهد کرد.

9. ابلاغ دستور به کارفرما:

 • دستور کسر از حقوق به کارفرمای زوج ابلاغ می شود.
 • کارفرما مکلف است که از حقوق زوج، مبلغ تعیین شده را به طور ماهانه کسر و به حساب زوجه واریز کند.

نکات:

 • در برخی از موارد، ممکن است زوج اموال دیگری مانند املاک یا خودرو داشته باشد.
 • زوجه می تواند در کنار درخواست کسر از حقوق، تقاضای توقیف اموال زوج را نیز به دادگاه ارائه کند.
 • در صورت عدم تمکین کارفرما به دستور کسر از حقوق، زوجه می تواند از طریق مراجع قضایی علیه کارفرما طرح دعوا کند.
 • برای انجام مراحل کسر از حقوق برای مهریه، می توانید از وکیل نیز کمک بگیرید.

پرداخت مهریه در ایران

مهریه در ایران، مالی است که طبق سند ازدواج به زن تعلق می گیرد.

انواع مهریه:

 • مهریه عندالمطالبه: این نوع مهریه هر زمان که زن درخواست کند، باید توسط شوهر پرداخت شود.
 • مهریه عندالاستطاعه: این نوع مهریه فقط زمانی باید توسط شوهر پرداخت شود که او توانایی مالی داشته باشد.
 • مهریه منقول: مهریه ای است که شامل اموال منقول مانند سکه، طلا، و جواهرات می شود.
 • مهریه غیرمنقول: مهریه ای است که شامل اموال غیرمنقول مانند خانه، زمین، و خودرو می شود.

نحوه پرداخت مهریه:

 • توافقی: زن و شوهر می توانند در مورد نحوه پرداخت مهریه با یکدیگر توافق کنند. این توافق می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.
 • اجرائیه: اگر زن و شوهر در مورد نحوه پرداخت مهریه به توافق نرسند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، تقاضای صدور اجرائیه کند. در این صورت، دادگاه شوهر را به پرداخت مهریه محکوم می کند و مهریه از طریق اموال یا حقوق او وصول خواهد شد.
 • صلح و سازش: زن و شوهر می توانند با کمک یک مشاور یا میانجی، در مورد پرداخت مهریه به صلح و سازش برسند.

قسط بندی مهریه:

 • در برخی موارد، دادگاه با توجه به شرایط مالی شوهر، حکم به پرداخت مهریه به صورت قسطی می دهد.
 • برای تقسیط مهریه، زن باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست تقسیط مهریه ارائه دهد.
 • در دادگاه، شوهر باید توانایی مالی خود را برای پرداخت مهریه به صورت قسطی ثابت کند.

ضمان مهریه:

 • در سند ازدواج می توان برای مهریه ضامن تعیین کرد.
 • ضامن کسی است که متعهد می شود در صورت عدم پرداخت مهریه توسط شوهر، آن را پرداخت کند.

نکات مهم:

 • مهریه عندالمطالبه حق زن است و شوهر مکلف به پرداخت آن است.
 • برای دریافت مهریه، زن نیازی به اثبات تمکین خود ندارد.
 • اگر شوهر از پرداخت مهریه امتناع کند، زن می تواند از طریق مراجع قانونی اقدام کند.
 • در صورت فوت شوهر، مهریه از ماترک او پرداخت خواهد شد.

نحوه انجام کسر از حقوق برای مهریه در ایران

در ایران، طبق ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی، مهریه از جمله دیون ممتاز محسوب می شود و در صورت عدم پرداخت آن توسط زوج، زوجه می تواند از طریق مراجع قانونی اقدام به وصول مهریه خود کند. یکی از این روش ها، کسر از حقوق زوج است.

مراحل کسر از حقوق برای مهریه:

 1. صدور حکم دادگاه: اولین قدم، مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوای مطالبه مهریه است. در صورت اثبات حقانیت زوجه، دادگاه زوج را به پرداخت مهریه محکوم می کند.
 2. تقاضای اجراییه: پس از صدور حکم دادگاه، زوجه می تواند با مراجعه به دایره اجرای دادگاه، تقاضای صدور اجراییه کند. اجراییه سندی است که به موجب آن، زوجه می تواند اقدام به وصول مهریه خود کند.
 3. معرفی محل کار زوج: زوجه باید محل کار زوج را به دایره اجرای دادگاه معرفی کند.
 4. ارسال اخطار به کارفرما: دایره اجرای دادگاه، اخطاری به کارفرمای زوج ارسال می کند و به او دستور می دهد که از حقوق زوج، به میزان یک سوم یا نصف آن (با توجه به شرایط)، برای پرداخت مهریه زوجه کسر کند و به حساب زوجه واریز کند.
 5. کسر از حقوق و واریز به حساب زوجه: کارفرمای زوج مکلف است که طبق دستور دادگاه، از حقوق زوج کسر کند و به حساب زوجه واریز کند.

نکات مهم:

 • میزان کسر از حقوق زوج، نباید بیش از یک سوم یا نصف حقوق او باشد. این میزان توسط دادگاه با توجه به شرایط زوج و زوجه تعیین می شود.
 • اگر زوج از کار خود اخراج شود یا شغل خود را تغییر دهد، زوجه باید مراتب را به دایره اجرای دادگاه اطلاع دهد تا نسبت به معرفی محل کار جدید او اقدام شود.
 • در صورت عدم تمکین کارفرما از دستور دادگاه، زوجه می تواند از طریق مراجع قانونی اقدام کند.
 • زوجه می تواند با مراجعه به دایره اجرای دادگاه، از میزان کسر شده از حقوق زوج و واریزی به حساب خود اطلاع حاصل کند.

دریافت حکم محکومیت به پرداخت مهریه

برای دریافت حکم محکومیت به پرداخت مهریه، زوجه باید مراحل زیر را طی کند:

1. مراجعه به دادگاه خانواده:

 • زوجه باید با در دست داشتن مدارک لازم، از جمله سند نکاح‌نامه، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه و دادخواست مطالبه مهریه را ثبت کند.
 • در دادخواست باید مشخصات کامل زوجین، میزان مهریه تعیین شده در عقدنامه، و در صورت تمایل، نحوه پرداخت مهریه (یکجا یا اقساطی) ذکر شود.

2. رسیدگی به پرونده در دادگاه:

 • پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه ی مربوطه در دادگاه خانواده ارجاع می شود.
 • در وقت تعیین شده، زوجین به دادگاه احضار می شوند و قاضی به صحبت های آنها گوش می دهد.
 • در صورتی که زوج به پرداخت مهریه رضایت ندهد، قاضی با بررسی مدارک و شواهد، رای خود را صادر می کند.

3. صدور حکم:

 • در صورتی که رای به نفع زوجه صادر شود، دادگاه حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه را صادر می کند.
 • در این حکم، میزان مهریه، نحوه پرداخت آن (یکجا یا اقساطی)، و مهلت پرداخت به طور مشخص ذکر می شود.

4. اجرای حکم:

 • زوجه می تواند با استفاده از حکم دادگاه، مهریه خود را از طریق اجرای احکام دادگستری وصول کند.
 • برای این کار، زوجه باید به واحد اجرای احکام مراجعه و درخواست اجرای حکم را بدهد.
 • معاون اجرای احکام با توجه به حکم دادگاه، اقدام به توقیف اموال و دارایی های زوج برای پرداخت مهریه می کند.

نکات مهم:

 • در صورتی که زوجه وکیل داشته باشد، وکیل می تواند به جای او در تمام مراحل دادرسی حاضر شود.
 • اگر زوج از پرداخت مهریه امتناع کند، زوجه می تواند از طریق دادخواست توقیف اموال و یا جلب او به حبس اقدام کند.
 • مهریه عندالاستطاعه به این معنی است که زوج موظف است مهریه را زمانی که توانایی مالی دارد، به همسرش پرداخت کند. در این نوع مهریه، زوجه نمی تواند بلافاصله پس از عقد یا طلاق، مهریه خود را از زوج مطالبه کند.
 • در صورت فوت زوج، زوجه می تواند از ماترک او مهریه خود را دریافت کند.

مدارک لازم برای دریافت حکم محکومیت به پرداخت مهریه:

 • سند نکاح‌نامه
 • رونوشت شناسنامه و کارت ملی زوجه
 • در صورت تمایل، وکالتنامه وکیل

م مراجع قانونی:

 • قانون حمایت از خانواده مصوب 1391
 • آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب 1397

مدارک لازم برای دریافت حکم محکومیت به پرداخت مهریه در ایران

برای دریافت حکم محکومیت به پرداخت مهریه از سوی دادگاه خانواده، مدارک زیر لازم است:

مدارک هویتی:

 • شناسنامه و کارت ملی زوجه
 • شناسنامه و کارت ملی زوج

دلائل اثبات مهریه:

 • سند ازدواج: مهم ترین مدرک برای اثبات مهریه، سند ازدواج است. در سند ازدواج، میزان مهریه به طور قید شده است.
 • صورتجلسه توافق: در صورتی که زن و شوهر در مورد مهریه به توافق کتبی رسیده باشند، می توانند صورتجلسه توافق را به عنوان مدرک به دادگاه ارائه دهند.
 • شهادت شهود: اگر زنی شاهدانی برای اثبات مهریه خود داشته باشد، می تواند از آنها در دادگاه به عنوان شاهد استفاده کند.
 • اقرار زوج: اگر زوج به طور کتبی یا شفاهی به میزان مهریه زوجه اقرار کرده باشد، این اقرار می تواند به عنوان مدرک در دادگاه استفاده شود.

مدارک مربوط به تمکین:

 • در صورتی که زوجه مدعی باشد که تمکین عام و خاص نسبت به زوج داشته است، باید مدارکی دال بر این امر را به دادگاه ارائه دهد. این مدارک می تواند شامل گواهی شهود، اقرار زوج، و یا هر نوع مدرک دیگری باشد.

نکات مهم:

 • ارائه تمامی مدارک ذکر شده در بالا الزامی نیست.
 • دادگاه با توجه به نوع مهریه (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه) و شرایط زوج و زوجه، مدارک لازم را از زوجه مطالبه خواهد کرد.
 • در صورت تمایل، زوجه می تواند برای تنظیم دادخواست و ارائه مشاوره حقوقی، از وکیل نیز کمک بگیرد.