مشاوره حقوقي

کفالت فرزند مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

کفالت فرزند طلاق

در قانون ایران، حضانت و نگهداری از فرزندان پس از طلاق، بر اساس سن، جنس و شرایط آنها به یکی از والدین واگذار می شود.

حضانت فرزند تا سن 7 سالگی:

 • حضانت فرزند تا سن 7 سالگی به طور مطلق با مادر است، مگر آنکه دادگاه تشخیص دهد که حضانت او به صلاح او و فرزند نیست.
 • در صورتی که مادر فوت کند یا از حضانت فرزند امتناع کند، حضانت او با پدر خواهد بود.
 • پدر یا مادری که حضانت فرزند را بر عهده می گیرد، موظف است به تمکین او، نگهداری و تربیت او و ** تامین مخارج** او بپردازد.

حضانت فرزند پس از 7 سالگی:

 • پس از سن 7 سالگی، حضانت فرزند با توافق پدر و مادر تعیین می شود.
 • در صورت عدم توافق، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت فرزند، حضانت او را به یکی از والدین واگذار می کند.
 • در این خصوص، دادگاه نظر و تمایل فرزند را نیز جویا خواهد شد.
 • در برخی موارد، دادگاه ممکن است حضانت فرزند را به شخص ثالثی مانند پدربزرگ، مادربزرگ، عمه، عمو یا خاله واگذار کند.

نفقه فرزند:

 • پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر است، حتی اگر حضانت فرزند با مادر باشد.
 • میزان نفقه فرزند توسط دادگاه با در نظر گرفتن سن، وضعیت سلامت، شرایط زندگی و توانایی مالی پدر تعیین می شود.

معافیت از پرداخت نفقه:

در برخی موارد، پدر از پرداخت نفقه فرزند معاف می شود. این موارد عبارتند از:

 • اعسار و ندار: در صورتی که پدر ثابت کند که از نظر مالی توانایی پرداخت نفقه فرزند را ندارد، از پرداخت آن معاف می شود.
 • عدم تمکین فرزند: در صورتی که فرزند بدون دلیل موجه از حضانت پدر امتناع کند، پدر از پرداخت نفقه او معاف می شود.
 • اشتغال به کار: در صورتی که فرزند به سن قانونی کار برسد و از نظر مالی مستقل شود، پدر از پرداخت نفقه او معاف می شود.

توجه:

 • مطالبی که در این پاسخ ارائه شده است صرفا جهت اطلاع رسانی است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. برای دریافت مشاوره حقوقی در خصوص موضوع مورد نظر خود، باید به وکیل یا مشاوره حقوقی مجرب مراجعه کنید.
 • قوانین مربوط به حضانت و نفقه فرزند در طول زمان تغییر می کند. لذا برای اطمینان از صحت و به روز بودن اطلاعات، باید به مراجع ذیصلاح مراجعه کنید.

 

کفالت فرزند دختر در نظام وظیفه جمهوری اسلامی ایران

در نظام وظیفه جمهوری اسلامی ایران، معافیت کفالت به مشمولینی تعلق می‌گیرد که وظیفه نگهداری از افراد تحت تکفل خود را بر عهده دارند.

کفالت فرزند دختر به تنهایی معافیت کفالت محسوب نمی‌شود.

اما در شرایطی خاص، فرزند دختر می‌تواند به عنوان یکی از شرایط برای معافیت کفالت مشمول در نظر گرفته شود.

این شرایط عبارتند از:

 • مشمول یتیم باشد و هیچ برادر یا خواهر دیگری نداشته باشد.
 • فرزند دختر معلول باشد و نیاز به مراقبت دائمی داشته باشد.
 • فرزند دختر سرپرست نداشته باشد و حضانت قانونی او با مشمول باشد.

در این شرایط، مشمول می‌تواند با ارائه مدارک مربوطه به واحد نظام وظیفه، برای معافیت کفالت خود اقدام کند.

مدارک مورد نیاز برای تقاضای معافیت کفالت با فرزند دختر:

 • فرم درخواست معافیت کفالت
 • شناسنامه و کارت ملی مشمول
 • شناسنامه و کارت ملی فرزند دختر
 • مدارک دال بر یتیمی مشمول (در صورت وجود)
 • مدارک دال بر معلولیت فرزند دختر (در صورت وجود)
 • حکم حضانت قانونی فرزند دختر (در صورت وجود)
 • دو قطعه عکس پرسنلی مشمول

نحوه ی تقاضای معافیت کفالت با فرزند دختر:

مشمولین می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (سِنا) و یا با مراجعه به واحد نظام وظیفه محل سکونت خود، برای تقاضای این معافیت اقدام کنند.

نکات مهم:

 • معافیت کفالت با فرزند دختر دائم است و نیازی به تمدید ندارد.
 • اگر مشمول بعد از دریافت معافیت کفالت با فرزند دختر ازدواج کند، معافیت او لغو نخواهد شد.
 • اگر فرزند دختر مشمول بعد از دریافت معافیت کفالت با فرزند دختر فوت کند، معافیت او لغو نخواهد شد.

 

 

 

معافیت کفالت در سربازی

در قانون نظام وظیفه جمهوری اسلامی ایران، معافیت کفالت یکی از راه‌های معافیت از خدمت سربازی است که به مشمولان واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

شرایط کلی معافیت کفالت:

 • مشمول باید فرزند ذکور باشد.
 • پدر مشمول باید شرایط زیر را داشته باشد:
  • سن او باید بالای 60 سال باشد.
  • از کار افتاده باشد و توانایی تأمین معیشت خود و افراد تحت تکفلش را نداشته باشد.
  • هیچ فرزند ذکور دیگری به جز مشمول برای نگهداری از او و افراد تحت تکفلش وجود نداشته باشد.
 • مشمول باید تنها فرزند ذکور پدر و مادر خود باشد و برادران او ناتوان باشند.
 • مشمول باید تنها نان‌آور خانواده باشد و پدر و مادر و برادران و خواهران او توانایی مالی کافی برای تأمین معیشت خود را نداشته باشند.

انواع معافیت کفالت:

 • معافیت کفالت پدر: این معافیت به مشمولانی تعلق می‌گیرد که پدر آنها دارای شرایط قانونی باشد.
 • معافیت کفالت مادر: این معافیت در شرایطی به مشمولان تعلق می‌گیرد که پدر آنها فوت کرده باشد و مادر آنها دارای شرایط قانونی باشد.
 • معافیت کفالت یگانه سرپرست برادر: این معافیت به مشمولانی تعلق می‌گیرد که دارای برادران صغیر یا از کار افتاده باشند و یگانه سرپرست آنها باشند.
 • معافیت کفالت تنها نوه بالای 18 سال: این معافیت به مشمولانی تعلق می‌گیرد که پدربزرگ یا مادربزرگ بدون فرزند داشته باشند و یگانه سرپرست آنها و همسر و فرزندان آنها باشند.
 • معافیت کفالت فردی که همسرش فوت کرده: این معافیت به مشمولانی تعلق می‌گیرد که همسرشان فوت کرده باشد و از او دارای فرزند صغیر باشند.
 • معافیت کفالت مشمولی که دارای همسر معلول است: این معافیت به مشمولانی تعلق می‌گیرد که همسرشان معلول باشد و نیاز به مراقبت مستمر داشته باشند.
 • معافیت کفالت کمیته امداد: این معافیت به مشمولانی تعلق می‌گیرد که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) باشند و به تشخیص این کمیته، سرپرستی و یا کمک به معیشت پدر، مادر، برادر و یا خواهر واجب‌الحضانة آنها بر عهده آنها باشد.
 • معافیت کفالت اعضای نیازمند مراقبت از اعضای خانواده: این معافیت به مشمولانی تعلق می‌گیرد که عضو خانواده آنها به دلیل بیماری یا کهولت سن نیاز به مراقبت مستمر داشته باشند و مشمول یگانه مراقب آنها باشد.
 • معافیت کفالت فرزند معلول: این معافیت به مشمولانی تعلق می‌گیرد که دارای فرزند معلول باشند و نیاز به مراقبت مستمر داشته باشند.
 • معافیت کفالت سه خواهری: این معافیت به مشمولانی تعلق می‌گیرد که دارای سه خواهر باشند و پدر آنها فوت کرده باشد و مادر آنها در قید حیات باشد.
 • معافیت کفالت برادر معلول: این معافیت به مشمولانی تعلق می‌گیرد که دارای برادر معلول باشند و یگانه سرپرست آنها باشند.
 • معافیت کفالت والدین معلول: این معافیت به مشمولانی تعلق می‌گیرد که پدر و مادر آنها معلول باشند و نیاز به مراقبت مستمر داشته باشند.

نحوه ی تقاضای معافیت کفالت:

مشمولان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به دفتر وظیفه عمومی محل سکونت خود و ارائه مدارک لازم، نسبت به تقاضای معافیت کفالت اقدام کنند.

مدارک لازم برای تقاضای معافیت کفالت:

 • دو برگ کپی شناسنامه و کارت ملی مشمول
 • دو برگ کپی شناسنامه و کارت ملی پدر
 • دو برگ کپی شناسنامه و کارت ملی افراد تحت تکفل
 • گواهی تأیید معلولیت (در صورت وجود)
 • رأی دادگاه مبنی بر فوت همسر (در صورت فوت همسر)
 • گواهی کمیته امداد (در صورت تحت پوشش بودن)

 

 

معافیت کفالت فرزند صغیر در ایران

در قانون نظام وظیفه جمهوری اسلامی ایران، معافیت‌های مختلفی برای مشمولان در نظر گرفته شده است که یکی از آنها معافیت کفالت فرزند صغیر است. این معافیت به منظور حمایت از کودکانی است که پدر خود را از دست داده‌اند و در حال حاضر تحت حضانت مادر یا شخص دیگری هستند.

شرایط کلی معافیت کفالت فرزند صغیر برای سربازی به شرح زیر است:

 • مشمول تنها فرزند ذکور بالای 18 سال مادر باشد.
 • پدر مشمول فوت کرده باشد.
 • مادر مشمول در قید حیات باشد.
 • فرزند مشمول زیر 18 سال سن داشته باشد.
 • مشمول از نظر سلامتی کاملاً سالم باشد.
 • مشمول غیبت در دفترچه اعزام به خدمت نداشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای درخواست معافیت کفالت فرزند صغیر:

 • فرم درخواست معافیت کفالت
 • شناسنامه و کارت ملی مشمول
 • شناسنامه و کارت ملی مادر
 • شناسنامه و کارت ملی فرزند
 • گواهی فوت پدر
 • مدارک دال بر حضانت فرزند توسط مادر یا شخص دیگر
 • گواهی دو نفر از بستگان مبنی بر تأیید حضانت فرزند
 • دو قطعه عکس مشمول

نحوه درخواست معافیت کفالت فرزند صغیر:

مشمولان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) و یا به صورت اینترنتی، نسبت به درخواست معافیت کفالت فرزند صغیر اقدام نمایند.

نکات مهم:

 • معافیت کفالت فرزند صغیر معافیت موقت است و تا زمان رسیدن فرزند به سن 18 سالگی ادامه خواهد داشت.
 • مشمولانی که از معافیت کفالت فرزند صغیر استفاده می‌کنند، می‌توانند در صورت تمایل، بعد از انجام دو سال خدمت سربازی در مناطق امن، بقیه خدمت خود را به صورت امریه به انجام برسانند.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و نحوه درخواست معافیت کفالت فرزند صغیر، می‌توانید به وبسایت سازمان وظیفه عمومی ناجا به نشانی https://vazifeh.police.ir/ مراجعه نمایید.

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ، صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به هیچ وجه جایگزین مشاوره تخصصی با وکیل یا کارشناسان ذیربط نمی‌باشد.
 • قوانین و مقررات مربوط به معافیت‌های سربازی در حال تغییر است و لذا برای اطمینان از صحت و به روز بودن اطلاعات، حتماً به مراجع ذیربط مراجعه نمایید.

 

در قانون ایران، مفهوم “کفالت فرزند معلول” به طور مجزا و با شرایط خاص تعریف نشده است.

اما در برخی موارد، معلولیت فرزند می‌تواند شرایطی را برای والدین یا سایر اشخاص ایجاد کند که از آن‌ها به عنوان “کفالت فرزند معلول” یاد می‌شود.

این شرایط و تبعات آن در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون خدمت وظیفه عمومی مورد بحث قرار گرفته است.

در ادامه به برخی از موارد مرتبط با کفالت فرزند معلول اشاره می‌کنم:

1. حضانت و نگهداری:

 • مطابق با ماده 1168 قانون مدنی، “حضانت و نگهداری از فرزند حق و تکلیف پدر و مادر است.”
 • در مورد فرزندان معلول نیز، پدر و مادر وظیفه دارند از آنها نگهداری و مراقبت کنند.
 • در صورتی که پدر و مادر توانایی نگهداری از فرزند معلول خود را نداشته باشند، دادگاه می‌تواند حضانت را به شخص واجد شرایط دیگری واگذار کند.

2. معافیت از سربازی:

 • مطابق با ماده 26 قانون حمایت از حقوق معلولان، یکی از فرزندان خانواده‌هایی که پدر یا مادر و یا دو فرزند آنها معلول باشد از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند.
 • این معافیت به تنها فرزند ذکور باقیمانده خانواده تعلق می‌گیرد.
 • شرایط و مدارک لازم برای معافیت از سربازی به دلیل کفالت فرزند معلول در آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون حمایت از حقوق معلولان به تفصیل بیان شده است.

3. کمک‌هزینه نگهداری:

 • مطابق با ماده 29 قانون حمایت از حقوق معلولان، سازمان بهزیستی موظف است به خانواده‌های دارای فرزند معلول شدید و خیلی شدید کمک‌هزینه نگهداری پرداخت کند.
 • میزان و نحوه پرداخت این کمک‌هزینه توسط آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون حمایت از حقوق معلولان تعیین می‌شود.

4. سایر حقوق و مزایا:

 • فرزندان معلول از حقوق و مزایای مختلفی از جمله معافیت تحصیلی، تسهیلات استخدامی، و خدمات توانبخشی برخوردار هستند.
 • اطلاعات مربوط به این حقوق و مزایا در قوانین و مقررات مربوط به حمایت از حقوق معلولان آمده است.

نکات:

 • شرایط و تبعات مربوط به کفالت فرزند معلول در قوانین مختلف متعدد و پیچیده است.
 • برای کسب اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد این موضوع، می‌توانید به سایت سازمان بهزیستی کشور به نشانی https://www.behzisti.ir/ مراجعه کنید یا با مرکز مشاوره حقوقی این سازمان تماس بگیرید.

حضانت فرزند بعد از فوت پدر

در قانون جمهوری اسلامی ایران، حضانت فرزند بعد از فوت پدر به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

 1. مادر: مادر تا زمانی که صلاحیت دارد، اولین اولویت را برای حضانت فرزند خود دارد.
 2. جد پدری: در صورتی که مادر فوت کند یا صلاحیت حضانت فرزند را نداشته باشد، جد پدری اولویت بعدی را برای حضانت فرزند دارد.
 3. وصی منصوب پدر: در صورتی که پدر برای فرزند خود وصی منصوب کرده باشد، وصی منصوب شده اولویت بعدی را برای حضانت فرزند دارد.
 4. جد مادری: در صورتی که جد پدری فوت کند یا صلاحیت حضانت فرزند را نداشته باشد، جد مادری اولویت بعدی را برای حضانت فرزند دارد.
 5. سایر اقوام: در صورتی که هیچ یک از افراد فوق صلاحیت حضانت فرزند را نداشته باشند، دادگاه حضانت فرزند را به یکی از اقوام مناسب که صلاحیت لازم را دارد، واگذار می‌کند.

نکات مهم:

 • در صورتی که پدر و مادر در زمان حیات خود در مورد حضانت فرزند خود توافق کرده باشند، توافق آنها مقدم بر قانون است.
 • دادگاه در تعیین حضانت فرزند، مصلحت فرزند را در نظر می‌گیرد.
 • در برخی موارد، ممکن است حضانت فرزند به طور مشترک به مادر و پدر بزرگ (جد پدری) واگذار شود.

دیدگاهتان را بنویسید