مشاوره حقوقی اداره کار

جریمه بکارگیری کارگر افغانی مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

جریمه بکارگیری کارگر افغانی در ایران

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز جرم محسوب شده و برای کارفرمایان متخلف جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است.

میزان جریمه:

میزان جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در سال 1401 به شرح زیر است:

 • برای هر روز اشتغال به کار:
  • 5 برابر حداقل دستمزد روزانه برای اتباع ایرانی شاغل در همان شغل و منطقه
 • در صورت تکرار تخلف:
  • جریمه دو برابر می‌شود

نحوه محاسبه جریمه:

 • محاسبه حداقل دستمزد روزانه:

  • حداقل دستمزد روزانه را می‌توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

   حداقل دستمزد روزانه = (حداقل دستمزد ماهانه / تعداد روزهای کار در ماه)
   
   • حداقل دستمزد ماهانه: طبق مصوبه شورای عالی کار در هر سال تعیین می‌شود.
   • تعداد روزهای کار در ماه: معمولاً 26 روز است، مگر اینکه در قرارداد کار یا عرف و رویه هر شغل خلاف آن ذکر شده باشد.
 • محاسبه جریمه روزانه:

  ```
  جریمه روزانه = (5 * حداقل دستمزد روزانه) * تعداد اتباع خارجی غیرمجاز
  ```
  
 • محاسبه جریمه کل:

  ```
  جریمه کل = (جریمه روزانه * تعداد روزهای اشتغال به کار) * تعداد اتباع خارجی غیرمجاز
  ```
  

مثال:

فرض کنید حداقل دستمزد ماهانه 7 میلیون تومان باشد، تعداد روزهای کار در ماه 26 روز باشد و کارفرمایی 2 کارگر افغانی غیرمجاز را به مدت 1 ماه بکارگیری کرده باشد.

محاسبه حداقل دستمزد روزانه:

 • حداقل دستمزد روزانه = (7,000,000 تومان / 26 روز) = 269,230 تومان

محاسبه جریمه روزانه:

 • جریمه روزانه = (5 * 269,230 تومان) * 2 کارگر = 2,692,300 تومان

محاسبه جریمه کل:

 • جریمه کل = (2,692,300 تومان * 30 روز) * 2 کارگر = 161,538,000 تومان

بنابراین، جریمه این کارفرما 161,538,000 تومان خواهد بود.

علاوه بر جریمه نقدی، کارفرمای متخلف ممکن است به مجازات‌های دیگری نیز مانند:

 • پلمپ محل کار
 • معرفی به مراجع قضایی
 • ممنوعیت از فعالیت اقتصادی

نیز محکوم شود.

نکات:

 • اتباع خارجی که به طور قانونی در ایران اقامت دارند، می‌توانند با مجوز کار معتبر در ایران مشغول به کار شوند.
 • کارفرمایان موظفند قبل از بکارگیری اتباع خارجی، از مراجع ذیصلاح مانند اداره کار و امور اجتماعی مجوز لازم را اخذ کنند.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین مربوط به بکارگیری اتباع خارجی، می‌توانید به وبسایت وزارت کار و امور اجتماعی و یا به مراجع ذیصلاح دیگر مراجعه کنید.

جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در سال 1404

طبق بخشنامه جدید اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در فروردین 1404 ابلاغ شده است، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال است.

نکات مهم در خصوص جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز:

 • افزایش جریمه: این میزان جریمه در مقایسه با سال 1403، دو برابر شده است.
 • نحوه محاسبه: جریمه برای هر روز اشتغال غیرمجاز محاسبه می‌شود.
 • تکرار تخلف: در صورت تکرار تخلف، جریمه به دو برابر افزایش می‌یابد.
 • استنکاف از پرداخت: در صورت استنکاف از پرداخت جریمه، کارفرما به محاکم قضایی معرفی می‌شود.
 • وظایف دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موظفند بازرسی‌های لازم را برای شناسایی و برخورد با کارفرمایانی که از اتباع خارجی غیرمجاز استفاده می‌کنند، انجام دهند.

هدف از افزایش جریمه:

هدف از افزایش جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، حمایت از نیروی کار داخلی و کاهش اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در کشور است.

راه‌های پیشگیری از جریمه:

 • استعلام وضعیت اتباع خارجی: کارفرمایان قبل از بکارگیری اتباع خارجی، باید از وضعیت قانونی و مجوز کار آنها اطمینان حاصل کنند.
 • استفاده از سامانه‌های الکترونیکی: کارفرمایان می‌توانند از سامانه‌های الکترونیکی مربوط به اشتغال اتباع خارجی برای استعلام وضعیت و صدور پروانه کار برای اتباع خارجی استفاده کنند.

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی‌باشد.
 • برای دریافت اطلاعات دقیق و راهنمایی در خصوص جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، می‌توانید به اداره کار و امور اجتماعی محل سکونت خود یا مراجع ذیصلاح دیگر مراجعه کنید.

شرایط اشتغال اتباع بیگانه در ایران

اتباع بیگانه برای اشتغال در ایران باید شرایط زیر را داشته باشند:

1. مجوز کار:

 • اولین شرط اشتغال اتباع بیگانه در ایران، داشتن مجوز کار است.
 • این مجوز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می شود.
 • برای دریافت مجوز کار، اتباع بیگانه باید مدارک لازم را به اداره کل اشتغال اتباع خارجی در استان محل سکونت خود ارائه کنند.

2. پروانه کار:

 • پس از دریافت مجوز کار، اتباع بیگانه باید برای دریافت پروانه کار اقدام کنند.
 • پروانه کار توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی صادر می شود.
 • برای دریافت پروانه کار، اتباع بیگانه باید مدارک لازم را به اداره کل اشتغال اتباع خارجی در استان محل سکونت خود ارائه کنند.

3. سایر شرایط:

 • اتباع بیگانه باید دارای گذرنامه معتبر باشند.
 • اتباع بیگانه باید از نظر سلامتی مشکلی نداشته باشند.
 • اتباع بیگانه باید سابقه کیفری نداشته باشند.
 • اتباع بیگانه باید به زبان فارسی مسلط باشند (در برخی از مشاغل).

موارد ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه:

 • اتباع بیگانه در دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حق اشتغال ندارند.
 • اتباع بیگانه در برخی از مشاغل خاص مانند صنایع دستی و حمل و نقل حق اشتغال ندارند.

قوانین مربوط به اشتغال اتباع بیگانه:

 • قانون کار جمهوری اسلامی ایران
 • آئین نامه نحوه صدور پروانه کار برای اتباع خارجی
 • بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جریمه بکارگیری اتباع غیرمجاز در ایران

کارفرمایانی که از اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار در واحدهای کارگاهی خود استفاده کنند، به جریمه نقدی به ازای هر روز اشتغال هر کارگر غیرمجاز محکوم خواهند شد.

میزان جریمه:

میزان جریمه بکارگیری اتباع غیرمجاز در سال 1403 به شرح زیر است:

 • روز اول تا پانزدهم: 11 میلیون و 943 هزار و 640 ریال
 • از روز شانزدهم به بعد: دو برابر جریمه روز اول تا پانزدهم

نحوه محاسبه جریمه:

 • تعداد روزهای اشتغال: تعداد روزهایی که کارگر غیرمجاز در واحد کارگاهی اشتغال به کار داشته است.
 • تعداد کارگران غیرمجاز: تعداد اتباع خارجی غیرمجاز که در واحد کارگاهی مشغول به کار بوده‌اند.

فرمول محاسبه:

جریمه کل = (تعداد روزهای اشتغال × تعداد کارگران غیرمجاز) × (میزان جریمه هر روز)

مثال:

فرض کنید کارفرمایی از 3 تبعه خارجی غیرمجاز به مدت 20 روز در واحد کارگاهی خود استفاده کرده باشد. در این صورت، جریمه کل او به شرح زیر محاسبه می‌شود:

جریمه کل = (20 روز × 3 نفر) × (11,943,640 ریال) = 718,609,200 ریال

موارد تشدید جریمه:

 • در صورت تکرار تخلف، جریمه دو برابر خواهد شد.
 • در صورت اشتغال اتباع غیرمجاز در مشاغل حساس و خطرناک، جریمه سه برابر خواهد شد.

نحوه رسیدگی به تخلف:

 • بازرسی از واحدهای کارگاهی توسط بازرسان کار و امور اجتماعی انجام می‌شود.
 • در صورت مشاهده تخلف، کارفرما به مراجع قضایی معرفی می‌شود.
 • جریمه توسط مراجع قضایی تعیین و به کارفرما ابلاغ می‌شود.

راه‌های پیشگیری از جریمه:

 • کارفرمایان باید قبل از استخدام اتباع خارجی، از مجوز کار آنها اطمینان حاصل کنند.
 • می‌توانند از طریق سامانه جامع ثبت اطلاعات نیروی انسانی خارجی نسبت به استعلام وضعیت اتباع خارجی اقدام کنند.
 • در صورت عدم اطمینان از وضعیت اتباع خارجی، می‌توانند از اداره کار و امور اجتماعی محل خود استعلام کنند.

 

صدور کارت موقت کار اتباع افغانی در ایران

از پنجم مرداد ماه سال 1402، روند صدور، تمدید و تجدید پروانه کار موقت (کارت کار) اتباع افغانستانی به اتباعی که دارای کارت آمایش هستند، آغاز شده است.

این فرآیند توسط دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی در سراسر ایران انجام می‌شود.

مدارک لازم برای صدور کارت کار موقت:

 • اصل و کپی کارت آمایش معتبر
 • دو قطعه عکس پرسنلی
 • کپی برابر اصل گذرنامه
 • تکمیل فرم درخواست صدور پروانه کار موقت
 • پرداخت هزینه‌های مربوطه

مراحل صدور کارت کار موقت:

 1. مراجعه به یکی از دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی
 2. ارائه مدارک لازم
 3. تکمیل فرم درخواست
 4. پرداخت هزینه‌ها
 5. دریافت رسید
 6. پیگیری نتیجه درخواست (معمولاً ظرف 15 روز کاری)

هزینه صدور کارت کار موقت:

 • هزینه صدور: 5 میلیون ریال
 • هزینه تمدید: 3 میلیون و 500 هزار ریال

اعتبار کارت کار موقت:

 • یک سال

مزایای داشتن کارت کار موقت:

 • امکان اشتغال به کار در بخش‌های دولتی، غیردولتی، تعاونی و کارفرمایان حقیقی و حقوقی
 • برخورداری از مزایای بیمه تامین اجتماعی (در صورت تمایل و پرداخت حق بیمه)
 • امکان دریافت خدمات بانکی
 • امکان تردد بین استانی

نکات:

 • برای تمدید یا تجدید کارت کار موقت، باید به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه و مدارک لازم را ارائه کرد.
 • تغییر شغل یا محل کار باید به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی اعلام شود.
 • در صورت عدم تمدید کارت کار موقت، اشتغال به کار غیرقانونی محسوب شده و جریمه‌هایی برای کارفرما و کارگر در نظر گرفته می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صدور کارت کار موقت اتباع افغانی، می‌توانید به وبسایت وزارت کار و امور اجتماعی و یا به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید